Twaalf lijsttrekkers uit Veenendaal debatteerden maandag onderling en met ondernemers over relevante ondernemersvraagstukken. (Foto: Jan-Fotografie)
Twaalf lijsttrekkers uit Veenendaal debatteerden maandag onderling en met ondernemers over relevante ondernemersvraagstukken. (Foto: Jan-Fotografie)

Veenendaalse ondernemers tevreden over gemeente

Veenendaal - Onder leiding van strateeg en netwerker Arnoud Leerling debatteerden de lijsttrekkers van de politieke partijen uit Veenendaal afgelopen maandagmiddag met ondernemers en met elkaar. Vooral met elkaar, want de ondernemers lieten zich op een enkeling na niet verleiden deel te nemen aan het goed georganiseerde debat.

Organisator Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) had de Veenendaalse ondernemers uitgenodigd om hen in de gelegenheid te stellen de standpunten van de politieke partijen te beoordelen ten aanzien van relevante ondernemersvraagstukken. Met 80 ondernemers en leden van politieke partijen werd in het bedrijfsrestaurant van sociaal werkbedrijf IW4 een aantal stellingen aan de lijsttrekkers voorgelegd.

Weinig verschil

Er was weinig verschil van mening over de eerste stelling: "De bedrijventerreinen zijn deels verouderd en hebben geen uitbreidingsmogelijkheden. Herontwikkeling in combinatie met een forse uitbreiding van kantoorruimte is noodzaak.
De gemeente moet dit, zo nodig met een eigen ontwikkelingsfonds, met kracht aanpakken". ProVeenendaal benadrukte dat de herontwikkeling sneller moet en dat er meer samengewerkt dient te worden tussen gemeente, provincie en ondernemers.

Eens of oneens

De toehoorders in de zaal mochten vooraf via een app op hun telefoon aangeven of zij het eens of oneens waren met de stelling. Dat de discussie tussen de lijsttrekkers over de bedrijventerreinen na afloop tot nieuwe inzichten leidde werd duidelijk toen 71.4% van de aanwezigen het eens was met de stelling, terwijl bij aanvang van het debat "slechts" 60% de opvatting van de geponeerde stelling deelde.

Bereikbaarheid

Meer discussie was er over de tweede stelling die over de bereikbaarheid van Veenendaal ging. Met 72.1% gaf de zaal, en dus veel ondernemers aan het eens te zijn met de stelling dat een goede bereikbaarheid een voorwaarde is voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven en de werkgelegenheid, waarbij de gemeente er alles aan moet doen om de verbreding van de Rondweg Oost zo spoedig mogelijk te realiseren en daar zo nodig meer dan de huidige 2 miljoen euro aan te besteden.
Met name GroenLinks en Lokaal Veenendaal zijn ondubbelzinnig tegen de verbreding van de provinciale weg.

Meer openbaar vervoer

GroenLinks pleitte voor meer openbaar vervoer en flexibele werktijden bij de bedrijven om de weg te ontlasten. Lokaal Veenendaal stelde dat er geen geld is voor verbreding en kiest voor een maximum snelheid van 50 km/u op de Rondweg.

Een derde stelling over duurzaamheid maakte de tongen los bij onder andere JouwVeenendaal dat pleit voor flexibele zonnepanelen op braakliggende terreinen in Veenendaal als alternatief voor windmolens.

Beste debater

VVD'er Dylan Lochtenberg werd door het aanwezige publiek met 28.6% verkozen tot de beste debater van de middag. Gevolgd door Adri Janssen van ProVeenendaal met 22.9% van de stemmen. Als derde eindigde Nermina Kundic van D66 met 14.3%. Opvallend was dat de lijsttrekker van JouwVeenendaal, de 29-jarige nieuwkomer Daniël van Binsbergen met Marco Verloop, lijsttrekker van de SGP, met 8.6% op een gedeelde vierde plaats eindigde.

Voorzitter Wim Werkman van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal sprak na afloop van de discussie van een goed debat. "Ik ben trots op dit debat en op de kritische, constructieve gemeenteraad van Veenendaal. Er is altijd de intentie bij zowel raadsleden als ondernemers om eruit te komen. Een krachtig collectief dat bij Veenendaal hoort". Werkman riep de nieuwe raad en het nieuwe college op constructief te blijven.

Meer berichten
Shopbox