Hilariteit alom als Dick van Manen als hij droog opmerkt dat hij de aandacht gericht aan zijn persoon   allemaal wel wat overdreven vindt. (Foto: Henk Jansen)
Hilariteit alom als Dick van Manen als hij droog opmerkt dat hij de aandacht gericht aan zijn persoon allemaal wel wat overdreven vindt. (Foto: Henk Jansen)

Erepenning voor Dick van Manen

Veenendaal - Burgemeester Piet Zoon reikte donderdag 8 februari de gemeentelijke onderscheiding 'Erepenning van Veenendaal' uit aan de heer Dick van Manen tijdens de overdracht van zijn levenswerk 'collectie Van Manen-Van Barneveld' aan het Gemeentearchief Veenendaal.

Onder een welgemeend applaus van veel publieke belangstelling nam Dick samen met zijn vrouw Frida plaats op de sofa in de Scheepjeswolzaal van het gemeentehuis. Daar werd hij toegesproken door burgemeester Piet Zoon. De eerste burger van Veenendaal las vervolgens passages uit het door Van Manen geschreven boek 'Aanzienlijk Vlek in 't Stichtse'. Vervolgens werd de 94-jarige, gehinderd door zijn slechtziendheid, waardoor hij tal van bekende Veenendalers, die bij de uitreiking van de Erepenning aanwezig was, niet kon herkennen, naar een tafel begeleid waar hij zijn handtekening zette onder een officieel document waarin hij afstand deed van een uitgebreide collectie historisch en genealogisch materiaal. Met verschillende kwinkslagen kreeg de hoogbejaarde Veenendaler de zaal aan het lachen en merkte op dat hij alle aandacht aan zijn persoon toch wel wat overdreven vond. Vervolgens nam burgemeester Zoon weer plaats achter het spreekgestoelte en had nog een verrassing voor Dick van Manen in petto. Aan hem werd de erepenning van de gemeente Veenendaal uitgereikt. Zichtbaar geroerd nam Van Manen de penning in ontvangst. Daarnaast kreeg hij een oorkonde en een gemeentespeld. Zonder koffie richting het gemeentehuis gegaan was Dick van Manen wel toe aan het bakje troost. Daar werd een lekkere traktatie bij geserveerd. Dick van Manen nam tijdens dit informele gebeuren tal van felicitaties in ontvangst. Van Manen ontving de onderscheiding voor zijn toegewijde inzet voor Veenendaal en de vastlegging van haar geschiedenis. De heer Van Manen was van 1963 tot 1984 gemeentesecretaris van de gemeente Veenendaal. In die periode maakte hij kennis met het gemeentearchief en kreeg hij grote belangstelling voor de Veenendaalse geschiedenis. Hij nam grote stukken archief door en schreef vele schriften vol. Na zijn pensionering is hij als onderzoeker alle denkbare archieven langs geweest om de alleroudste geschiedenis van Veenendaal te beschrijven. Zijn aantekeningen en verhalen zijn in 2001 gebundeld in zijn boek 'Aanzienlijk Vlek in 't Stichtse'. Een kroniek van de Veenendaalse samenleving tot 1840. Het werk van de heer Van Manen wordt door lokale historici hoog gewaardeerd en zijn boek is één van de belangrijkste werken voor de plaatselijke geschiedenis.

Meer berichten