Het totaal aantal misdrijven in Veenendaal is gedaald. (Foto: Hans van Oosterhoudt)
Het totaal aantal misdrijven in Veenendaal is gedaald. (Foto: Hans van Oosterhoudt) (Foto: Hans van Oosterhoudt)

Totaal aantal misdrijven is gedaald

Uit het 'Veiligheidsbeeld regio Utrecht' van bureau Regionale Veiligheidsstrategie blijkt dat in 2017 het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Veenendaal met -2% is gedaald ten opzichte van 2016. Dit is een minder sterker daling dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden Nederland.

Veenendaal - De afname in Veenendaal is vooral terug te zien bij het aantal autokraken (-28%), fietsdiefstallen (-20%), geweldsmisdrijven (-9%) en winkeldiefstal (-4%). Woninginbraken (+6%) blijft een lastige stijger, evenals vernielingen (+24%).

Verheugd

Burgmeester Piet Zoon: "We zijn verheugd dat het aantal geregistreerde misdrijven gedaald is. We blijven ons wel zorgen maken om de stijging in het aantal woninginbraken. Gelukkig zien we dat het vaker blijft bij een poging tot woninginbraak. Het aantal voltooide woningenbraken is zelfs met 16% gedaald. We vragen inwoners en ondernemers alert te blijven op verdachte situaties. Het is belangrijk om bij verdachte situaties direct 1-1-2 te bellen, zodat de politie meteen in actie kan komen. Door de WhatsApp-groepen, Burgernet, het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en de BuurTent is de kans groter dat bijvoorbeeld een inbraak wordt voorkomen of dat het bij een poging blijft. Door samen alert te blijven op verdachte situaties maken we Veenendaal veiliger" Het aantal autokraken is in 2017 met 28% gedaald ten opzichte van 2016. Het aantal fietsendiefstallen is met 20% gedaald. Op verschillende vlakken hebben gemeente en politie maatregelen genomen en zijn er preventieactiviteiten geweest. Het aantal meldingen over jeugdoverlast is gedaald. Wel zien we een stijging van het aantal vernielingen. Politie en boa's stimuleren dat bewoners dit melden en ontvangen graag informatie waar en wanneer bewoners te maken hebben met overlast. Dit helpt de politie en boa's om gerichter toezicht te houden. In Veenendaal zijn er nu al 140 WhatsApp groepen actief. Deze groepen zijn in het leven geroepen om alert te zijn op verdachte situaties in de buurt en deze te melden bij de politie via 1-1-2. Ook de Burgernetapp is een hulpmiddel in de opsporing. Met de Burgernetapp werken inwoners, politie en gemeente samen aan het oplossen van een misdrijf of het opsporen van een vermist persoon. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat iemand wordt opgespoord. Ziet u signalen van criminaliteit? Dan kunt u terecht bij de politie. In situaties waarin onmiddellijke inzet van de politie erger kan voorkomen, belt u 1-1-2. Melding? Bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Meer berichten