Burgemeester Piet Zoon en zijn vrouw ontvangen de beste wensen van Gregor van Kessel en Chris Tijman namens Scouting groep De Zwervers. (Foto's: Jaap Pilon)
Burgemeester Piet Zoon en zijn vrouw ontvangen de beste wensen van Gregor van Kessel en Chris Tijman namens Scouting groep De Zwervers. (Foto's: Jaap Pilon)

'Vizier moet nog meer naar buiten'

Veenendaal - "Dit is mijn Maiden Speech als burgemeester van Veenendaal…u mag dus niet interrumperen". Zo begon burgemeester Piet Zoon schertsend zijn eerste nieuwjaarstoespraak vorige week donderdag onder grote publieke belangstelling in de hal van het gemeentehuis.

Het was te merken dat de waarnemend burgemeester van Veenendaal het klappen van de zweep al jaren kent. Na zijn eerste woorden stond Zoon zelf enigszins verbaasd over de sterkte van zijn eigen geluid dat door het gemeentehuis schalde.

"Dit is nog eens een geluid, hè ! Geweldig! Ik heb er van gedroomd om ooit met zo'n headset, zo heet zo'n ding geloof ik, voor u te staan…", sprak Zoon tot zijn gehoor. In zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie, blikte burgemeester Zoon, namens het gemeentebestuur terug op het jaar 2017. Hij sprak van een druk bestuurlijk jaar, waarin vele besluiten door zowel college als gemeenteraad zijn genomen. Zo is er de strategische visie 2040 vastgesteld, kwam er een gemeentelijke cultuurvisie onder de titel "de krachten bundelen" , na een intensief participatietraject tot stand en werd er een fonds voor maatschappelijke initiatieven vastgesteld.

Uitdaging

Ook blikte de burgemeester vooruit naar het komende kalenderjaar 2018. "Dan mag enige aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart niet ontbreken. Voor velen een uitdagend avontuur en in zekere zin ook voor mij als burgemeester. Mijn persoonlijke uitdaging is het opkomstpercentage in Veenendaal van 2014 van 61,85% te doen laten overtreffen. Naast een aantal opkomst bevorderende acties zal ik in ieder geval alle jongeren die voor het eerst aan de verkiezingen deelnemen persoonlijk benaderen om het belang van de gemeenteraad te duiden", aldus Zoon.

Naar buiten

In zijn toespraak legde Zoon de nadruk op "het vizier naar buiten". "Er is in deze tijd meer dan ooit aanleiding om de ramen en deuren van het gemeentehuis te openen en tezamen met de inwoners oplossingen te zoeken voor de problemen, waarvoor de samenleving zich geplaatst ziet. Niet meer in de trant van "wij bepalen wat goed voor u is", maar juist "wat kunnen wij voor u betekenen en hoe komen wij samen tot een oplossing". Volgens de waarnemend burgemeester vereist dat een andere wijze van denken voor zowel de ambtenaren, als ook van het beleid en het bestuur. Naar zijn mening levert een dergelijke attitude en participatie een positieve bijdrage aan de bestuurscultuur en de soms voor komende negatieve tendensen in de samenleving. Tot slot liet Zoon weten uit te kijken naar een aantal belangrijke vieringen in Veenendaal in 2018 en 2019. Zo zal het 25-jarig jubileum van de stedenband met het Tsjechische Olomouc komend voorjaar en de 500ste geboortedag van Gilbert van Schoonbeke, samen met de stad Antwerpen in 2019 gevierd gaan worden. Aan het einde van de receptie reikte Zoon de Oog voor Veenendaal-prijs uit aan Ria van Londen en ontving Thijs Robbertsen de jongerenprijs De Veense Kei uit handen van wethouder Kundic.

Oud en nieuw

In zijn nieuwjaarstoespraak bedankte burgemeester Piet Zoon al diegenen die de overgang van oud naar nieuw in Veenendaal in goede banen hebben weten te leiden, van politie tot buurtouders. "Enkele incidenten uitgezonderd, is er sprake geweest van een beheersbare situatie. Door een gecoördineerde aanpak is de schade in het publieke domein beperkt gebleven tot een bedrag van € 20.000".

Gilbertjaar

Bijzondere aandacht besteedde burgemeester Zoon in zijn toespraak aan de voorbereidingen in 2018 voor het Gilbertjaar 2019. "De activiteiten in verschillende werkgroepen van de Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal om de 500ste geboortedag van de Antwerpenaar gezamenlijk met de stad Antwerpen te vieren, bieden een geweldige kans op economische en cultureel gebied voor Veenendaal nu en in de toekomst", aldus Zoon.

Meer berichten
Shopbox