Logo rijnpost.nl

Elst & Remmerden vroeger en nu: diepgang in foto's

Rhenen - Dit voorjaar kwam een boek op de markt met de eenvoudige titel 'Elst & Remmerden, vroeger en nu.' De welluidende titel dekt helemaal de lading: het is echt een kijkboek met, verrassend genoeg, gedegen informatie bij elke foto. In een nutshell, dat wel, maar helder voor iedereen. Maar ook nu blijkt: het meest cruciale staat er niet in.

Toen tegenover nu zetten. Het is een eenvoudige maar beproefde methode om een fotoboek te maken. De crux zit 'm erin om onder die foto's ook nog eens relevante tekst te zetten, zoals namen van de personen en de middenstanders die een nerinkje hadden.

Onderzoek

Dat is bij deze uitgave zeer goed gelukt en getuigt van veel onderzoekswerk. Elke geïnteresseerde vindt er wel iets in, ook al ben je geen Elstenaar. Zo heten veel families in de regio 'Van der Scheur'. In dit boek lezen we dat ze afkomstig zijn uit Elst. De zuidzijde van de Rijksstraatweg werd vroeger De Scheur genoemd, de noordzijde heette Scheureng. Verder vindt men een beschrijving van Berg en Bosch, in 1906 gebouwd door de Veenendaalse boekhandelaar Cees van Hardeveld. Nu staat er een Zwitsers chalet op het terrein van Residence Rhenen.
De uitgave werd gerealiseerd door de werkgroep Elst en Remmerden van de vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken als een deel uit de reeks Stichting Publicaties Oud Rhenen.

Voortvarend

Sinds de werkgroep in het voorjaar van 2009 werd gestart om het verleden van Elst te beschrijven, is ze op voortvarende wijze tewerk gegaan onder het moto: hoe is Elst geworden tot wat het nu is? Er werden foto's verzameld en nieuwe gemaakt. De werkgroep heeft met deze uitgave niet gestreefd naar volledigheid maar de bedoeling was om een beeldimpressie te geven. De foto's zijn in wijken en straten verdeeld. Zo lezen we over de Rijksstraatweg, welhaast de meest bekende weg van het dorp. Geen wonder: het is een zeer oude handelsweg uit de middeleeuwen. Een weg die helemaal naar Utrecht leidt.

Daar bestaan de meeste ansichtkaarten van Elst van, hoewel landelijk werkende uitgevers ook 'brood' zagen in andere straten. Zo bracht uitgeverij Nauta Velsen een ansicht uit van de Franseweg gezien vanaf de kruising met de Veenendaalsestraatweg.

Zwart Nazareth

Het is verbluffend te zien hoe alles zich wijzigt en verandert. Niet alleen bij deze straat, maar alle straten van Elst (en Remmerden).
Ondanks alles staat er iets cruciaals niet in. Velen hebben het nog altijd over Zwart Nazareth wanneer er over Elst wordt gesproken. Hoe komt dit dorp aan deze uitschel? Daarover niets in dit boek. Waarom niet? Terwijl wel andere oude buurtnamen worden gebruikt zoals De Vordel (aan de Rijksstraatweg). Er zijn drie mogelijkheden, zo is de auteur duidelijk geworden: het had te maken met het geloof toen Elst aan het begin van de vorige eeuw nog een zware christelijke signatuur had, ten tweede: de hygiëne was slecht onder de arme bevolking en las derde: omdat men veelal in de tabak werkzaam was zorgden de tabaksbladeren voor bruine smurrie.
Hoe het ook zij: over Elst en Remmerden valt heel wat meer te vertellen dan wat een doorsnee Nederlander denkt. Het is véél meer dan het dorp van Mies Bouwman en de diepgelovige Dirk van Noort die op de tv zonder blikken of blozen verklaarde dat er geen mannen op de maan hebben rondgelopen…

Het fraai gebonden fotoboek (120 bladzijden) is te koop voor 16,95 te koop bij de Albert Heijn, bij drogisterij Pater en pannenkoekenhuis Stums, alle in Elst maar ook bij boekhandel Van Kooten in Veenendaal. De prijs is voor iedereen bereikbaar gehouden zodat vele Elstenaren het kunnen aanschaffen en er over kunnen praten. Dat is inmiddels wel gebleken.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox