Logo rijnpost.nl


Wethouder Marieke Overduin: ''In Veenendaal woonden vorig jaar 1.000 mensen met dementie. In 2030 zullen dat er al 1.500 zijn.'' (Foto: Fotostudio7)
Wethouder Marieke Overduin: ''In Veenendaal woonden vorig jaar 1.000 mensen met dementie. In 2030 zullen dat er al 1.500 zijn.'' (Foto: Fotostudio7)

Veenendaal wordt dementievriendelijke gemeente

Veenendaal - Volgende week is het de week van de dementie en donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Die aandacht voor dementie is belangrijk want in Nederland dreigt dementie al snel volksziekte nummer 1 te worden. Dementie is niet te genezen, maar er is genoeg dat we kunnen doen om het leven van dementiepatiënten én de mensen om hen heen eenvoudiger te maken.

De pilot 'Dementievriendelijke buurt', vorig jaar in 't Franse Gat, was een groot succes. Daarmee ontwikkelt Veenendaal de komende jaren verder. Op weg naar een dementievriendelijke gemeente.

De cijfers zijn veelzeggend. In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. En als gevolg van de vergrijzing zal dat aantal snel stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. "In Veenendaal woonden vorig jaar 1.000 mensen met dementie", vertelt wethouder Marieke Overduin. "In 2030 zullen dat er al 1.500 zijn. Het duurt vaak lang voordat de diagnose dementie wordt gesteld en ook daarna blijven mensen meestal nog lang thuis wonen. Het is dus belangrijk een omgeving te creëren waarin mensen met dementie zo goed mogelijk uit de voeten kunnen. In de pilot hebben we daarmee veel waardevolle ervaring opgedaan."

Voorbeeld

Als voorbeeld noemt de wethouder een toegankelijke buitenruimte, maar ze voegt daar meteen aan toe dat het gaat om veel meer. "We hebben gemerkt hoe belangrijk het is om winkelpersoneel te trainen en inwoners voor te lichten. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand nog voor de kassa een pak koekjes aanbreekt. Of als iemand in zijn verwarring de winkel uitloopt zonder te betalen?"

Tussen nu en zomer 2019 werkt de gemeente met al haar partners (Veens welzijn, Patrimonium woonservice, politie en heel veel professionele zorgpartijen) aan het dementievriendelijk maken van Veenendaal. "We doen dat in een aantal deelprojecten", vertelt Marieke Overduin. "Toegankelijkheid, respijtzorg, training en voorlichting heb ik al genoemd, maar denk ook aan bijvoorbeeld passende daginvulling voor mensen met dementie. En aan het voorkomen van versnippering in de zorg. Er zijn zo veel partijen die zorg bieden, dat mensen soms door de bomen het bos niet meer zien."

Ambassadeur Alzheimer Nederland

Als wethouder neemt Marieke Overduin graag het voortouw bij het dementievriendelijker maken van Veenendaal. "De gemeente heeft de regie", vertelt ze. "Maar het succes van de pilot in 't Franse Gat was vooral het succes van veel betrokken partners die allemaal dezelfde noodzaak zien en van daaruit heel goed samenwerken." Persoonlijk voelt ze zich ook betrokken. "In mijn directe omgeving heb ik al te vaak de schrijnende gevolgen van dementie gezien. Vaak is het een langdurig rouwproces, voor de patiënten én hun omgeving." Die bestuurlijke én persoonlijke betrokkenheid bracht Alzheimer Nederland ertoe de wethouder te vragen als ambassadeur. "Ik vind dat een eer", vertelt ze, "maar ik zie het ook als compliment voor Veenendaal; een waardering voor de goede dingen die we hier doen."

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox