Er is gesteggel tussen Rhenen en Veenendaal over dit stuk grond op de grenskwestie. Rhenense raadsleden dringen aan op een passende oplossing, want beter ene goede buur, etc. (Foto: Martin Brink/Rijnpost)
Er is gesteggel tussen Rhenen en Veenendaal over dit stuk grond op de grenskwestie. Rhenense raadsleden dringen aan op een passende oplossing, want beter ene goede buur, etc. (Foto: Martin Brink/Rijnpost)

Wethouder Van den Berg moet in overleg met Veenendaal

RHENEN/VEENENDAAL - Wethouder Henk van den Berg (Ruimtelijke Ordening) gaat in overleg met het gemeentebestuur van Veenendaal om een verschil inzicht in de aanplant van groen bij een bouwproject aan de Kerkewijk in Veenendaal op te lossen.

Dat was het resultaat na een discussie in de Rhenense gemeenteraad over een bestemmingsplan van het laatste stukje Rhenense grond aan de Kerkewijk-zuid, gelegen naast het restaurant 3Zussen.

Op de kavel zijn nu drie woningen gepland. Veenendaal dringt aan op het plaatsen van een bomenrij, mogelijk zelfs een dubbele bomenrij voor de woningen, die bijdraagt aan het 'groene gezicht van de toegangspoort van Veenendaal'.

Goed overleg gewenst

De bomen staan niet vermeld in het plan en Van den Berg is van mening dat deze handreiking niet gedaan hoeft te worden. Juist hierover heeft de CU een amendement ingediend, waarin men aandringt op een goed overleg met Veenendaal. Nico Drost, fractieleider CU hierover: "Een goede verstandhouding met onze buurgemeenten is noodzakelijk".

Van den Berg is het niet mee eens met de bomenrij, hij is van mening dat, ook met het plaatsen van de gevraagde bomenrij, er vooralsnog geen sprake is van een groene toegang van Veenendaal en blijft erbij dat het om Rhenens grondgebied gaat. Daarnaast denkt hij dat de bomenrij op het grondgebied van de huiseigenaar zelfs onmogelijk is. "De bomen staan dan strak tegen een van de huizen en dat gaat te veel ten koste van het wooncomfort".

Ergernis

De CU en ook het merendeel van de overige fracties zijn het inhoudelijk wel eens met het raadsvoorstel, maar dringen aan op een goed overleg met Veenendaal om consensus te krijgen over de groenvoorziening. Een aantal fracties ergert zich aan de ontvangst van een brief van het Veenendaalse College van B&W op de ochtend van de raadsvergadering.

Anna Hulsebosch (RB): "Als het zo'n probleem is voor hen, dan had men ons ook eerder kunnen informeren".

De fractie van D66 is tegen het voorstel, fractievoorzitter Willy Hoorn: "In het licht van de procedure rond een mogelijke grenscorrectie met Veenendaal is het niet verstandig nu met dit blijkbaar gevoelige voorstel te komen".

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden