Foto:

Skatebaan in Stadspark Veenendaal wordt flink aangepakt

Veenendaal - De skatebaan van Veenendaal blijft in het wat ‘groezelige, verstopt hoekje’ aan de rand van het Stadspark, zoal het ooit door één van de initiatiefnemers voor het opknappen ervan werd betiteld. Sterker: het college van burgemeester en wethouders maakt 150.000 euro vrij om de baan helemaal op te knappen naar de eisen van nu. Dat zal in oktober en november gebeuren.

Door Martin Brink

De skatebaan van Veenendaal is iets van lange adem (geweest). Pas in 2006 kwam de huidige baan die later nog werd uitgebreid.

Overwaaien

Eerder durfde het college dit niet aan, bang dat het een fenomeen zou zijn dat over zou waaien. Immers: de baan, eigenlijk alleen in gebruik door jongeren, was relatief korte tijd leuk voor de doelgroep, waarna ze hun interesses op andere gebieden zouden richten. Het tegendeel is gebleken. Het was een blijvertje.
Zelfs zo dat er in 2018 door de gebruikersgroep uitgebreid actie werd gevoerd voor vernieuwing. Men gaf demonstraties op het plein voor het gemeentehuis en in de Hoofdstraat werden handtekeningen verzameld.
De groep was verenigd als Stichting Skatepark Veenendaal en hield sinds een jaar contact met de gemeente, Sportservice Veenendaal en de beoogde bouwer van het nieuwe skatepark.

Uitgangspunt

De gemeente gaat mee in de wensen. In de Omgevingsvisie, die als onderlegger dient voor het beleid in de openbare ruimte, staat onder meer dat ‘’een gezonde levensstijl met voldoende beweging een belangrijk uitgangspunt is. Daarnaast draagt het hebben van een goede skatevoorziening bij aan het buiten zijn, ontmoeten en sociale cohesie. Skaten wordt steeds populairder en breder beoefend.’’

Huidige plek werd ooit ‘groezelig en verstopt hoekje’ genoemd


De huidige skatevoorziening is technisch en economisch aan het einde van zijn levensduur. Tijdens een recente inspectie kwamen diverse gebreken aan het licht. Renovatie is dus noodzakelijk omdat de versleten baan ook kan leiden tot ongelukken.

Inrichting onduidelijk

Die wens werd al eerder geuit maar kon niet verder uitgewerkt worden omdat over de inrichting van het Stadspark nog niets duidelijk was. Nu wel en daarin maken (buiten) sporten een belangrijk deel uit van het vernieuwde Stadspark.
De skatebaan blijft daarmee op dezelfde plek.
De gebreken zijn overigens provisorisch gerepareerd zodat de gebruikers veilig kunnen skaten. De huidige inrichting is erg gedateerd. Losse skatevoorzieningen, zoals die er nu staan, zijn niet duurzaam en lastiger om op te skaten. Moderne skateparken zijn van gestort beton, ter plaatse gevormd vrijwel altijd in een bekisting. Daardoor kan een mooi skatelandschap gecreëerd worden, geschikt voor alle niveaus. Beton gaat zeer lang mee en heeft weinig onderhoud nodig. Een dergelijke baan was ook de grote wens van de Stichting Skatepark.
Het vrijgekomen geld is geoormerkt in het Meerjareninvesteringsplan 2019-2024.

Vereniging Hurricane

De skatesport in Veenendaal kwam al veel eerder van de grond. Rond 1985 kwamen jongeren in actie voor speciale ‘ramps’ (skateschansen) in Veenendaal. Die jongeren formeerden zich in de vereniging Hurricane, met als preses de moeder van één van de jongeren. De clubleden kwamen bijeen in de VSW-hal aan de Zandstraat (op die plek staat nu een appartementencomplex bij de rotonde).

Demonstraties

Men hield daar (tegen entree) demonstraties en open dagen. Het doel was uiteindelijk een eigen skatebaan ergens in Veenendaal. De club ging na enkele jaren geruisloos ter ziele.

Van de vereniging Hurricane is niets meer vernomen, zelfs geen foto lijkt bewaard...


Er werd niets meer van vernomen en is nu totaal vergeten. Zelfs op internet is er niets meer over terug te vinden en geen foto lijkt bewaard gebleven van dit brokje recente historie van Veenendaal. De vereniging lijkt dus te zijn opgegaan in de mist. Of....?

Reageren redactie.rp@dpgmedia.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden