<p>De gemeente stelt geld beschikbaar voor herstart Veenendaalse samenleving.</p>

De gemeente stelt geld beschikbaar voor herstart Veenendaalse samenleving.

(Foto: Pixabay)

Coronaherstelfonds voor herstart en herstel samenleving

Veenendaal - De gemeente Veenendaal stelt een bedrag beschikbaar voor een zogeheten coronaherstelfonds. Dit fonds is ervoor bedoeld om bij te dragen aan de herstart en het economisch en maatschappelijk herstel van de Veenendaalse samenleving nu de meeste coronamaatregelen zijn afgeschaald.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Veenendaal een belangrijke rol gehad bij het uitvoeren van het coronabeleid van de Rijksoverheid. Daarbij was het beheersen van de pandemie en het beperken van economische en sociaal-maatschappelijke schade de eerste zorg. Nu veel beperkende coronamaatregelen worden afgeschaald, is het economisch en maatschappelijk herstel eerste prioriteit.

Extra activiteiten

Het coronaherstelfonds wordt ingesteld, omdat het college het belangrijk vindt dat de samenleving weer opengaat en gaat bruisen en inwoners elkaar weer ontmoeten, zoals dit ook voor de coronapandemie het geval was. Daarbij is het elkaar ontmoeten in wijken, het gezamenlijk deelnemen aan activiteiten of het vieren van evenementen belangrijk. Een aantal sectoren hebben al gebruik kunnen maken van diverse compensatiemaatregelen. Dit fonds is dan ook vooral bedoeld voor extra activiteiten gericht op het economisch en maatschappelijk herstel die buiten de eerdere compensatieregelingen vallen. 

Nieuwe fase

De gemeenteraad heeft eerder dit jaar in totaal € 894.000,- beschikbaar gesteld voor extra kosten als gevolg van de coronapandemie. Een bedrag van € 419.000,- is bedoeld voor nog te verwachte coronakosten in 2021. In het coronaherstelfonds wordt nu een bedrag van € 400.000,- gestort. Dit bedrag wordt in twee tranches beschikbaar gesteld. Voor de eerste tranche is € 100.000,- beschikbaar om activiteiten en initiatieven te stimuleren rondom de zomerperiode 2021.
Voor de tweede tranche is € 300.000,- gereserveerd voor de middellange termijn, waarvoor eerst een inventarisatie plaatsvindt bij organisaties in het maatschappelijk middenveld. De resterende € 75.000, - is nodig om personele kosten te kunnen dragen voor het uitvoeren van dit nieuwe fonds.

Sporen

De coronacrisis heeft zijn sporen nagelaten bij inwoners, ondernemers en instellingen. Dat zijn niet alleen financiële gevolgen, maar ook fysieke en mentale gevolgen. Wethouder Dylan Lochtenberg: “Het coronaherstelfonds alleen kan niet al deze gevolgen opvangen. Daar zijn wij ons terdege van bewust. Toch denken wij met dit fonds een wezenlijke financiële bijdrage te kunnen leveren aan een snelle herstart en het herstel van de Veense samenleving. Het is het begin van een nieuwe fase.
Een fase waarin we weer verwachtingsvol vooruit kunnen kijken en ons kunnen richten op de toekomst. We hebben daarvoor zelf ideeën, maar zullen ook bij onze partners langsgaan om de vraag op te halen. Daarnaast geldt ook dat mensen met goede ideeën of initiatieven deze met ons kunnen delen, zodat we zoveel mogelijk in gezamenlijkheid een snelle herstart en herstel voor de Veenendaalse samenleving mogelijk kunnen maken. We zijn erg benieuwd naar alle ideeën en initiatieven!”
De komende weken wordt de organisatie van het coronaherstelfonds verder vormgegeven. Daarbij wordt bekeken hoe de ideeën ondersteund kunnen worden met subsidie vanuit het fonds.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden