<p>De openbare bekendmakingen in de krant is zeker niet de meest interessante pagina, maar wel &eacute;&eacute;n van relevant belang en straks alleen digitaal in te zien. Er is veel aversie tegen.</p>

De openbare bekendmakingen in de krant is zeker niet de meest interessante pagina, maar wel één van relevant belang en straks alleen digitaal in te zien. Er is veel aversie tegen.

(Foto: archief)

Met wet in de hand besluiten aan de kant

Veenendaal - Bezuinigingen en het van overheidswege niet meer verplicht hoeven melden van de openbare besluiten in de krant. Ziedaar de belangrijkste redenen van het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal om de besluiten per 1 juli alleen nog maar digitaal te tonen. Ze stonden altijd keurig gerangschikt op de gemeentepagina’s. Toegegeven: het is niet de meest interessante kost, maar wel een wezenlijke en belangrijke. Er is veel verzet daartegen.

Door Martin Brink

De PvdA stelde hier onlangs vragen over. Vorige week zijn de antwoorden bekend gemaakt. Bovenstaand zijn de belangrijkste punten daaruit.

Digibeet

Geïnteresseerde burgers moeten nu naar een landelijke site en selecteren op ‘Veenendaal’. Maar, zo geven veel briefschrijvers aan, niet iedereen is digitaal vaardig. Een digibeet is dus niet of veel te laat op de hoogte van bepaalde zaken. Misschien minder belangrijke zoals de aanvraag/melding van de buurman voor een dakkapel maar ook meer zwaarwegende zoals het kappen van bomen of het voornemen om een appartementengebouw aan de overkant in het plantsoen neer te zetten.
Misschien is het u als lezer opgevallen: er zijn steeds minder gemeentepagina’s. De mooie verhalen zijn er niet meer of de redactie wordt gevraagd om ze als free publicity te plaatsen.

‘Krant in een krant’

Voorheen leken de gemeentepagina’s als op een ‘krant in een krant’ zonder dat de meeste berichten hierop vooraf via andere mediakanalen werden gecommuniceerd. De honderd-plussers die door de burgemeester werden bezocht, idem de 60- of meer huwelijksjubilea: ze stonden uitsluitend op de gemeentepagina’s. Van communicatie naar andere media, zoals eigenlijk bij alle gemeenten gebruikelijk is, was geen sprake. Klachten van deze krant werden door de vorige burgemeester weggewimpeld met termen als ‘niet werkbaar’ en ‘privacy’.

‘Het is juist een verbetering
van de dienstverlening’

Ook de activiteiten van burgemeester en wethouders werden lange tijd onder de pet gehouden, zonder dat iemand (ook raadsleden niet!) het opmerkte. Ze kwamen soms terug later met een foto met bijschrift terug op de gemeentepagina.
Die tijd is voorbij. Nu komt het meest noodzakelijke en verplichte aan bod en gebeurtenissen geïnitieerd door eigen bestuur. Activiteiten van wethouders dus en initiatieven gericht op inwoners voor het algemeen belang.
Dat heeft alles te maken met de kostenfactor. Voorheen konden de pagina’s tegen een economisch onverantwoord paginabedrag in deze krant worden geplaatst.
Maar (alle) krantenuitgevers hanteren nu een marktconforme prijs. Dat kunnen ze vragen omdat - ook dat is een afspraak - er nog maar één huis aan huiskrant per stad is. Voor meerdere uitgaven is geen plek meer, zo leert de ervaring, of men beconcurreert elkaar ‘dood’. En zo werden gezworen vijanden opeens vrienden.

Wet

De gemeente Veenendaal koos er dus voor om minder pagina’s af te nemen. Gevolg daarvan is dat de pagina met openbare besluiten per 1 juli sneuvelt. Een aangenomen wet in de Tweede Kamer (Wet electronische publicaties per 1 juli 2021) zegt ook dat dit niet meer hoeft, wel digitaal. En met die wet in de hand maakt Veenendaal handig gebruik om de besluiten via de computer te laten bekijken.
Daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat veel inwoners de digitale weg niet of in geringe mate (kunnen) bewandelen. Maar volgens de gemeente, zo blijkt uit de antwoordbrief, is het juist ‘’een verbetering van de dienstverlening.
Bij een digitale publicatie kunnen dagelijks nieuwe besluiten worden gepubliceerd in plaats van wekelijks in de papieren krant. Daarmee wordt het nieuws actueler en makkelijker voor iedereen bereikbaar. Ook bijvoorbeeld voor mensen die net buiten het verspreidingsgebied van de Rijnpost wonen.’’

Balie

De gemeente gaat wel kijken hoe het zich ontwikkelt. Een woordvoerder meldt dat mensen altijd kunnen bellen naar het gemeentehuis en mogelijk is het een idee om de besluiten op de balie daar neer te leggen. Wel is er het voornemen om de verwijzing naar het online platform waarop de bekendmakingen te vinden zijn wekelijks in het gemeentenieuws van deze krant te publiceren. Binnenkort loopt het contract tussen uitgever en de gemeente af. Per 1 september gaat deze krant over naar BDUmedia. De gemeente heeft al aangegeven om dan met deze uitgever te onderhandelen over de prijs.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden