<p>Op een overzichtskaart is duidelijk te zien hoe dicht de molens bij Veenendaal staan.</p>

Op een overzichtskaart is duidelijk te zien hoe dicht de molens bij Veenendaal staan.

(Foto: vanRossumDesign)

VVD Veenendaal: ‘Nee tegen windturbines’

Veenendaal - De VVD Veenendaal is fel gekant tegen het voornemen om tegen de grens met Ede windmolens te plaatsen. Dat staat in de vorige week vrijgekomen plannen ‘Energiecluster A12-A30’ van de gemeente Ede. Yvonne Bottema stelt namens de VVD Veenendaal: ‘’De bezwaren, zoals eerder al kenbaar gemaakt met betrekking tot de zoeklocaties voor windturbines te Renswoude en Overberg, gelden ook voor deze locaties te Ede, net als voor elke andere zoeklocatie dichtbij onze bebouwde kom.’’

Ede maakte vorige week bekend dat ze 10 windturbines langs de A12/A30 willen plaatsen ten behoeve van haar plannen om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Volgens haar wordt daarmee de afspraak met inwoners aan de Groene Grens geschonden.

Garantie

Zij hebben in 2014 de garantie gekregen op een gedurende 50 jaar blijvend vrij uitzicht op de natuur in de Groene Grens. Bottema: ”Onze verbazing is des te groter omdat een aantal van deze locaties voor windenergie buiten de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) is gehouden.” De VVD zal in de komende raadsvergadering een motie indienen om het college op te roepen zich in te zetten deze locaties te laten schrappen.

CDA

Het CDA in deze omgeving heeft andere ideeën: zij wil een ‘zonnelint’ langs de A12 tussen Bunnik en Ede. Dat willen zes CDA-fracties als alternatief voor windmolens. De lokale partijen stellen met dit voorstel de onrust onder bewoners over windmolens weg te willen nemen. Het gaat om de CDA-fracties van Veenendaal, Renswoude, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik. Volgens de initiatiefnemers levert een dergelijk plan net zo veel energie op als negen tot twaalf megaturbines. Het CDA van Zeist doet niet mee, omdat de politiek daar al voor windenergie heeft gekozen. De CDA-fracties vertrouwen er op dat Rijkswaterstaat - eigenaar van de berm - gezien de landelijk verplichtingen die het kabinet op zich heeft genomen in het klimaatakkoord, mee wil werken aan de realisatie of zelfs de realisatie op zich neemt. In de ogen van Werner van Katwijk van het CDA in Utrechtse Heuvelrug is de overheid aan zet om het transport van de energie te faciliteren.

Zonnelint komt tegemoet aan bezwaren windmolens

,,Een zonnelint met zonnepanelen levert, afhankelijk van de techniek en de mogelijke breedte (20 tot 40 meter) van het zonnelint, een opgewekt vermogen op van gemiddeld 3 MW per kilometer op. Dat is over een afstand van 15 tot 20 kilometer een totale opbrengst van naar schatting 45 tot 60 megawatt, vergelijkbaar met negen tot twaalf windmolens van 5 megawatt.”

Minder weerstand

De CDA’ers komen met dit idee tegemoet aan de vele bezwaren onder de bevolking en het beperkte draagvlak voor windmolens. Eric Enzlin: ,,Een uitgestrekt zonnelint langs de A12 stuit op minder weerstand en levert toch een belangrijke bijdrage aan de opwekking van duurzame energie. En dat is hard nodig om de ambities van het Klimaatakkoord en Verdrag van Parijs te halen.”

Een zonnelint aan de noordzijde heeft als voordeel dat er vanwege de ligging meer zonlicht wordt opgevangen. Het lint is visueel af te schermen en bij de aanleg is slechts één kabel langs de A12 nodig. ,,Het zonnelint voorkomt tevens dat de dorpen en steden langs de A12 worden geconfronteerd met 240 meter hoge kolossen van windmolens. Een mooi compromis”, vindt Enzlin.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden