<p>De dinsdagmorgengroep van Natuur Werkt!</p>

De dinsdagmorgengroep van Natuur Werkt!

(Foto's: Co Keulstra)

Omgeving Veenendaal: gebruik bos is niet vanzelfsprekend

Veenendaal - Alle mensen die tijdens de coronapandemie van de natuur hebben genoten in de bossen van Prattenburg en Amerongen moeten beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is. De bossen en de bospaden waar (hard) lopers, fietsers en mountainbikes gebruik van maken moeten onderhouden worden. Dat gebeurt door groepen van diverse vrijwilligers.

Door Co Keulstra

Ilse Brautigam-Kanij is leraar op de V.A.V.O. in Lunetten en vrijwilliger bij het IVN Veenendaal-Rhenen: “Paardrijders moeten nu al gaan betalen als ze gebruik maken van de bossen. Misschien moet er in de toekomst ook betaald worden om er te lopen of te fietsen. De vrijwilligers van Natuur Werkt! van het IVN zijn bijna dagelijks in de bossen bezig om het opgeruimd en begaanbaar te houden. Gebruikers van het bos moeten zich bewust worden dat ze niet zomaar gebruik kunnen maken van de natuur, daar moet aan gewerkt worden.”

Dagdeel werken

Het werk in de bossen rond Veenendaal en Rhenen gebeurt door gepensioneerden die graag nog de handen uit de mouwen steken. Maar ook door jongeren met een Wajong-uitkering, die vanwege de Participatiewet een tegenprestatie moeten leveren. Mensen die op een of andere wijze werkloos zijn geworden en die graag een dagdeel willen besteden aan het werk in de bossen. Ook de jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 26 jaar die bij een zorgprofessional in een veilige omgeving weer verbinding met zichzelf maken, komen vaak een dagdeel werken in de natuur. Welzijnsorganisaties, UWV, re-integratiebedrijven, vluchtelingenwerk melden ook deelnemers aan.

Binding

De meeste mensen die een handje helpen hebben weinig of geen kennis van de natuur. Wat de groep bindt is samen bezig zijn en met praten met respect voor elkaar. Wat je allemaal kunt of wat je achtergrond of opleiding is, telt niet. Werkloos, een bijstandsuitkering, gepensioneerd, jong of oud, man of vrouw, iedereen is welkom om te helpen de bossen begaanbaar te houden.

Het bos is voor iedereen maar vergt wel onderhoud


Ilse: “De meeste jongeren komen ons enkele keren helpen met het werk in het bos. Soms worden ze gestuurd door zorgprofessionals of door welzijnsorganisaties, zo vullen ze hun maatschappelijke uren in. Wel gaan de meeste jongeren weg met een tevreden gevoel en worden ze weer blij van kleien dingen zoals het gezang van een vogel, een aparte paddenstoel of bij het zien van een hazelworm. Het omgaan met elkaar op een gezellige en plezierige wijze staat centraal. De productie komt op de tweede plaats.”

Tevreden gevoel

Het is niet van belang hoeveel men presteert, wel dat men er een tevreden gevoel van overhoudt. Gebruikers van de natuur, zoals de wandelaars en de fietsers, zouden ook eens een dagdeel mee moeten helpen de bossen schoon en begaanbaar te houden. Dan kunnen ze zien hoeveel werk er wordt verzet door de vrijwilligers van het IVN.
Ze houden de paden schoon, zorgen dat de braamtakken niet over de weg groeien, snoeien het onderhout weg, graven de exoten uit en helpen bij nieuwe aanplant. En daarbij hebben ze veel plezier en een tevreden gevoel.
De werkgroep Natuur Werkt! werkt op twee landgoederen - Prattenburg en Remmerstein - en op natuurterreinen in de buurt van Veenendaal en Rhenen. Voor gereedschap, werkkleding en koffie wordt gezorgd. Tijdens de coronapandemie lag het werk bijna stil. Er werd nog wel op afspraak, meestal met tweetallen, gewerkt aan het hoog noodzakelijke.

Wie ook wil meewerken aan de natuu, bel dan: Bert Berg, 06-33106173 of bberg@hetnet.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden