<p>Het wordt steeds drukker in de natuur, zoals hier in het Amerongse Bos: wandelaars, MTB&#39;ers en ruiters met paarden. Die laatste groep moet straks ook betalen voor het bezoek aan de natuur.</p>

Het wordt steeds drukker in de natuur, zoals hier in het Amerongse Bos: wandelaars, MTB'ers en ruiters met paarden. Die laatste groep moet straks ook betalen voor het bezoek aan de natuur.

(Foto: Pieter Vane)

Plan op Utrechtse Heuvelrug: dokken om met paard het bos in te gaan

Regio - Om binnenkort met een paard de Heuvelrug op te gaan, moet een bedrag van zestig euro worden neergelegd. Mountainbikers betalen al jaren voor een vignet. Met dat geld worden de paden onderhouden. Straks moeten ook ruiters er aan geloven.

Veel ruiters zijn het daar niet mee eens. Maar volgens de initiatiefnemers kan het niet anders. Want zonder extra geld komt er geen onderhoud en moeten ruiterpaden dus op slot, hetgeen voor wandelaars niet onwelkom zou zijn.
Tot voor kort betaalden alleen de mountainbikers voor het gebruik van de routes, maar nu moeten ook de ruiters er aan geloven. Dat komt omdat Den Haag de subsidie terugschroefde en het onderhoud aan de eigenaren werd overgelaten. Dat lukte lange tijd maar nu is de bodem van de kas in zicht.
Door bezuinigingen van de overheid krijgen terreineigenaren op de Utrechtse Heuvelrug dus geen geld meer voor het onderhoud en beheer van de ruiter- en menpaden. Om de paden toegankelijk en veilig én betaalbaar te houden, is een aantal terreineigenaren tot deze oplossing gekomen. Voor de invoering van het vignet wordt gesproken met de gebruikers van deze paden, zodat hun advies meegenomen kan worden in de uiteindelijke uitvoering.

Intentieovereenkomst

In totaal zitten er 17 ruiters en menners in de adviesgroep over de invoering van het Ruitervignet. Ze praten mee over de wijze waarop het vignet straks het beste kan worden ingevoerd en geven advies aan de werkgroep, waar de uiteindelijke besluiten worden genomen. In de werkgroep zitten de partijen die de intentieovereenkomst in 2020 ondertekenden.
Marjolein Pasanea uit Soest is één van de leden van de adviesgroep. In het dagelijks leven is ze onderwijskundige bij KLM Engineering & Maintenance, in haar vrije tijd rijdt ze graag door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug op haar leasepaard Fae. “Als recreatieve ruiter rijd ik graag buiten. Het vignet heeft dan ook direct invloed op mij. Ik ben dus blij dat ik de kans heb om aan de voorkant mee te kunnen denken.”

Zestig euro

De verwachting is dat het ruitervignet ongeveer zestig euro voor een jaar kost. Dit hangt nog af van veel factoren. De kosten zijn één van de zorgpunten vanuit de ruiters en menners. In sommige gebieden zijn namelijk al andere vignetten. Als je dan een rit wilt maken, kunnen de kosten al snel oplopen omdat je verschillende vignetten moet aanschaffen. Marjolein hoopt dan ook dat zoveel mogelijk terreineigenaren aansluiten bij dit vignet. Als ruiter scheelt dat niet alleen in de kosten, maar maakt het ook een stuk overzichtelijker als je in het bos rijdt en je voorkomt dat ruiters misschien op sommige stukjes even ‘illegaal’ doorsteken.

Situatie is complex want in sommige gebieden gelden er al vignetten


Een ander punt dat besproken is in de adviesgroep is het persoonsgebonden- versus het paardgebonden vignet. Voordeel van een paardgebonden vignet is dat je nooit met meer dan één persoon op het paard in het bos rijdt. Je betaalt dan per paard en niet per persoon die op het paard rijdt. Het paard is dan de ‘gebruiker’ van het pad. Nadeel van een paardgebonden vignet is echter dat het heel moeilijk te controleren is door de boa. Hoe herken je of dit het paard is met het bijbehorende vignet?

Persoonsgebonden

Marjolein: “Als adviesgroep hebben geadviseerd om voor een persoonsgebonden vignet te gaan. De nadelen daarvan zijn beter op te lossen dan van een paardgebonden vignet. Belangrijk aandachtspunt is dat er voor families, bijrijders en leasers een eerlijke oplossing wordt gevonden. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken op één vignet meerdere mensen te registreren.”
De adviesgroep heeft ook meegepraat over de vorm van het vignet. Wordt het een digitaal vignet, die je bijvoorbeeld kunt printen, of wordt het een fysiek vignet bijvoorbeeld een penning? Een digitale versie is goedkoper in de productie. Een fysiek vignet heeft als voordeel dat het bijdraagt aan de bekendheid van het vignet. Marjolein: ‘’Een oplossing is om de langer geldende vignetten fysiek te maken en de kort geldende vignetten digitaal.’’
Tot slot: ‘’Het is natuurlijk niet leuk als je ineens moet gaan betalen voor iets dat eerst gratis was. Het is bij veel mensen niet bekend dat de terreinbeheerders geen geld meer krijgen voor het onderhoud van de ruiter- en menpaden. Als mensen weten wat de reden is voor de invoering van het vignet en straks zien dat de ruiter- en menpaden er goed bij liggen, dan vinden ze het vast prima.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden