<p>Juf Melisa Bloemendal en Thirza van den Heuvel (De Bron) spreken de gemeenteraad toe.&nbsp;</p>

Juf Melisa Bloemendal en Thirza van den Heuvel (De Bron) spreken de gemeenteraad toe. 

(Foto: Klasine Treure)

Leerkrachten en leerlingen uit Veenendaal-Oost bieden petitie huisvesting aan bij de gemeenteraad

Veenendaal - In de afgelopen week mochten van een leerkracht en een leerling van basisscholen Balans en De Bron een petitie aanbieden aan de gemeenteraad. Deze petitie bestond uit ongeveer 600 brieven en tekeningen van leerkrachten en leerlingen, waarin gepleit werd voor goede huisvesting. 

Tijdens de beeldvormende vergadering vertelden de leerlingen waarom we als school onder één dak moeten blijven. Ook de leerkrachten verdedigden vol passie goede huisvesting voor de basisschoolleerlingen in Veenendaal-Oost. 

Zorgen

De zorgen zijn groot, zeker nu er gesproken wordt over het verdelen van de leerlingen over twee (Balans) of zelfs over drie locaties (De Bron). Ook wordt er gesproken over het in huis halen van een vierde school: ‘t Speelkwartier. Dat laatste zorgt voor veel verontwaardiging bij ouders en scholen.

Om goed onderwijs te kunnen geven is het nodig dat leerlingen en leerkrachten elkaar zien, dat er samengewerkt kan worden in één gebouw. Alleen op die manier kunnen we ons onderwijsconcept goed vormgeven. 

Oproep

Aan het einde van de presentatie deden de leerkrachten een oproep: ’Gemeenteraadsleden wat gaan jullie doen? Staan we voor goed onderwijs in Veenendaal-Oost? 

Laat de gemeente Veenendaal dan ook zorgen voor goede huisvesting voor onze jonge kinderen in deze nieuwste wijk van Veenendaal!’’

Als mogelijke oplossingen werden het plot tussen het Ontmoetingshuis en de rondweg genoemd en de bouw van een nieuwe school in de Groenpoort voor één van de scholen.

Dinsdag 19 april vergadert de gemeenteraad en zal de petitie behandeld worden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden