<p>Een impressie van hoe het mogelijk wordt: hoge windmolens onder aan de Emminkhuizerberg. (Foto: www.duurzaamenleefbaar.nl)</p>

Een impressie van hoe het mogelijk wordt: hoge windmolens onder aan de Emminkhuizerberg. (Foto: www.duurzaamenleefbaar.nl)

PvdA Veenendaal: ‘Windmolens pas plaatsen na overeenstemming met inwoners’

Veenendaal - De PvdA Veenendaal heeft inmiddels ook laten horen wat ze van de kwestie ‘windmolens’ vinden. Het idee is om ze te plaatsen onder aan de Emminkhuizerberg in Renswoude en aan de Eindseweg in Overberg. Hoewel niets nog zeker is, zijn de geluiden niet van de lucht.

Hans van de Braak stelt namens de PvdA: ‘’De protesten om mogelijk windturbines te plaatsen langs de gemeentegrens worden steeds luider. En als argumenten worden horizonvervuiling, geluid, slagschaduw genoemd en natuurlijk de waardedaling van huizen. Daarnaast is uit wetenschappelijke studies gebleken dat gezondheidsklachten wel degelijk een rol kan spelen.
Er ligt een energieopgave en windmolens is voor de komende 20/30 jaar op land nog kennelijk noodzaak om in 2050 aan de energieopgave te voldoen. In de zogenaamde Regionale Energie Strategie is wel afgesproken dat er zoeklocaties moeten worden gevonden en dat deze langs de infrastructuur dient te lopen, zoals langs spoorlijnen en autosnelwegen.’’

Goed overleg

‘’Het vraagt dus om goed overleg met inwoners en bedrijven waar deze windmolens of zeg maar turbines geplaatst zullen worden. En het ligt voor de hand om alle serieuze bezwaren als geluidsoverlast, gezondheidsklachten en slagschaduw over woningen te voorkomen. Ten aanzien van het geluid is nog op te merken dat dit zich nog meer dan overdag (nevengeluiden van snelweg etc.) ’s-nachts een negatief effect heeft voor omwonenden. Voor ons als PvdA is het dan ook van het grootste belang dat de energiebedrijven in overleg treden met alle bewoners en bedrijven die binnen een potentiële overlastzone zitten. Hier is ook een belangrijke rol weggelegd voor het college van b en w in Veenendaal. Hierover maakt de PvdA zich wel zorgen. Participatie en overleg, inspraak en belangenbehartiging zijn nu juist instrumenten waar het college te vaak ondergeschikte betekenis aan geeft. De PvdA zal hierop het college zonodig aanspreken!
Beter is ’t dan ook een locatie te kiezen waar niemand er last van heeft.
Van groot belang is dat gemeenten of provincies na overeenstemming met inwoners de exacte locaties bepalen.
De PvdA fractie Veenendaal zal met haar zusterpartijen in Renswoude en Heuvelrug er op aandringen dat ze vooral de inwoners/bedrijven betrekken in de exacte plaatsing en overlast of hinder tot een absoluut minimum beperken of compenseren.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden