<p>Wethouder Marco Verloop: &quot;Bepaalde vraagstukken moeten met de omgeving opgelost worden.&rdquo; <br>(Foto: Jeroen Bos)</p>

Wethouder Marco Verloop: "Bepaalde vraagstukken moeten met de omgeving opgelost worden.”
(Foto: Jeroen Bos)

(Foto: )

Gemeente Veenendaal stelt gerust: ‘Windenergie, nog niets is zeker’

Veenendaal - In Veenendaal is, vanwege de dichte bebouwing, niet gekozen voor windenergie. Dat ligt in de buurgemeenten anders. Nabij de gemeentegrenzen zijn, grenzend aan Veenendaal-West, in Renswoude en bij Overberg, in de RES Foodvalley (voor Renswoude) en U16 (voor Overberg) locaties in beeld als (voorlopig) zoekgebied.

Echter, voor geen van deze locaties is al een definitief besluit genomen. Dat laat de gemeente Veenendaal nadrukkelijk weten.

Wethouder Verloop: “Uit overleg met onze buurgemeenten blijkt dat op dit moment verkennende onderzoeken plaatsvinden en er nog geen besluit is genomen over de mogelijke komst van windenergie op de genoemde locaties. We hebben regulier overleg met onze buurgemeenten over dit onderwerp en als er belangrijke zaken te melden zijn, houden we onze inwoners op de hoogte van de ontwikkelingen die hier spelen.
Afspraak is dat onze inwoners mee kunnen denken en mee kunnen doen als er een initiatief ontstaat in de nabijheid van Veenendaal. Geluid, slagschaduw en de waarde van woningen, zijn in het geval van een windmolen vraagstukken die met de omgeving opgelost moeten worden. Mochten de plannen concreet worden, dan worden diverse onderzoeken uitgevoerd voordat een vergunning verleend kan worden.
Gezondheid en de belasting voor de omgeving horen daar zeker bij. Onderdeel van de voorbereidingen is ook een participatietraject, waarbij omwonenden betrokken worden. En vanzelfsprekend kunnen omwonenden bezwaar maken en uiteindelijk de stap naar de rechter zetten.”

Wat doet de gemeente Veenendaal?

De gemeente Veenendaal informeert haar inwoners per betrokken wijk, via de website www.duurzaamveenendaal.nl, via social media en ook via de gemeentepagina’s in De Rijnpost, als er iets concreets te melden is. Ook wordt op woensdag 14 april een online vragenuurtje georganiseerd.
Over de (voorlopige) zoekgebieden in Renswoude en Utrechtse Heuvelrug is tot nu toe gecommuniceerd op de website www.duurzaamveenendaal.nl en via de Facebookpagina van de wijkmanager Veenendaal-West. ‘’Als gemeente hebben we in 2020 gecommuniceerd met inwoners van Veenendaal-oost over de plannen voor de windmolen Plantion in de gemeente Ede. Daar was een concreet plan en hierover hebben we uitgebreid gecommuniceerd. Door een onverwachte ontwikkeling is dit plan niet doorgegaan.’’

Reacties Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Het zoekgebied nabij Overberg is nog niet vastgesteld. Wethouder Rob Jorg van Utrechtse Heuvelrug geeft aan: “Zelfs als er wel sprake is van een vastgesteld zoekgebied, is het niet zeker dat op een locatie windmolens komen. De project specifieke participatie met de omgeving moet nog worden doorlopen.
In het vergunningen traject vinden meerdere onderzoeken plaats, zo moet het initiatief voldoen aan de normen die gesteld worden vanuit gezondheid en overlast. Ook moet de gemeenteraad nog instemmen met een mogelijk plan. Er volgt nog een traject waarbij belanghebbenden bezwaar kunnen maken. En uiteindelijk is de gang naar de rechter mogelijk.”

Gemeente Renswoude

Wethouder Van ’t Foort: “We hebben nauw contact met onze buurgemeenten en verkennen de mogelijkheden voor windmolens op de Emminkhuizerberg. Het idee is om een lokale energiecoöperatie op te richten zodat de revenuen in Renswoude, Overberg en Veenendaal landen. Uiteraard zijn wij gehouden aan de wettelijke normen voor slagschaduw en geluid en zullen we proberen om dit zo veel mogelijk te verminderen. Al met al willen we er voor zorgen dat we straks groene energie hebben, lokaal geproduceerd, waarbij iedereen lokaal van de financiële voordelen kan profiteren, terwijl we ook de aarde weer iets beter achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Wat doet de gemeente Renswoude? 

De gemeente Renswoude informeert haar inwoners via social media, de website https://www.renswoude.nl/inwoners/duurzaamheid_42087/ en de gemeentepagina’s in de Heraut. De Heraut is ook online terug te lezen. Binnenkort organiseert de gemeente Renswoude informatiemomenten over duurzame energie opwek, hiervoor zullen alle inwoners een brief ontvangen. Deze informatie wordt ook gedeeld met de inwoners van Veenendaal-west.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden