<p>Een montagefoto: vooraan Veenendaal-west, de Slaperdijk en de hoge windmolens op de Emmikhuizerberg naast de snelweg. Zo zal het dus mogelijk worden.</p>

Een montagefoto: vooraan Veenendaal-west, de Slaperdijk en de hoge windmolens op de Emmikhuizerberg naast de snelweg. Zo zal het dus mogelijk worden.

(Foto: )

Horizonvervuiling aan de rand van Veenendaal: bewoners west zijn de dupe

Veenendaal - Buurgemeenten (Renswoude en Utrechtse Heuvelrug, Overberg) hebben vergevorderde plannen voor het (laten) realiseren van zeer grote windmolens. Deze worden strategisch geplaatst aan de uiteinden van de gemeentegrenzen, dus tegen Veenendaal-west aan. De mogelijkheid bestaat hier in totaal 6 van deze windturbines te plaatsen. De protesten er tegen komen nu pas op gang.

Dit alles uit naam van de Regionale Energietransitie die voor 1 juli al de eerste beslissingen dienen te nemen. Met een tiphoogte van 240 meter overstijgen de energie-opwekkers ruimschoots het hoogste gebouw van Nederland. De meer dan 10.000 inwoners van de wijk weten echter nog van niets. De reden? Niet Veenendaal maar de buurgemeenten Renswoude en Overberg (Utrechtse Heuvelrug) laten de windmolens plaatsen.

Eindseweg en op de Emmikhuizerberg

De beoogde locaties voor de vier windmolens zijn enkele weilanden aan de Eindseweg achter de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Veenendaal - gelegen achter de Slaperdijk, de westgrens van Veenendaal - en de Emminkerhuizerberg op Renswouds grondgebied. Deze ‘berg’ grenst aan rijksweg A12, net achter de Kooiweg, het einde van de Munnikenweg. De beoogde windmolens zijn van industriële omvang. Ter vergelijk: de windmolens op de grens van Ede en Veenendaal reiken tot ‘slechts’ 130 meter. Met 240 meter gaan de molens bijna wedijveren met de Eiffeltoren. Toegegeven, diens hoogste punt is met 324 meter nog een stuk hoger, maar de Euromast (185 meter) en de Utrechtse Domtoren (112 meter) verbleken bij de nieuwe molens.

Geluidsoverlast

Binnen een straal van 1,5 kilometer van de windmolens vallen niet alleen veel huishoudens in Overberg maar ook enkele Veenendaalse wijken. In Veenendaal-West gaat het al gauw om meer dan 10.000 mensen, woonachtig in wijken als de Vogelbuurt (rond de Goudvink en Rietzanger en aangrenzende straten), Componistenbuurt (rond de Componistensingel en de aangrenzende Munnikenweg) en Het Ruisseveen (rond onder meer de Schans en het Oudeveen).
De windmolens zorgen voor veel omwonenden ook voor slagschaduwen en geluidshinder. Die overlast kan flink zijn, afhankelijk van de winkracht, windrichting en afstand tot de molens. Windturbines van deze omvang produceren een indringend laagfrequent geluid, dat bij sterke wind regelmatig aanzwelt tot 80 decibel. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een gemiddelde stofzuiger die naast je staat.

Wel lasten, geen lusten

Omwonenden in het buitengebied van de gemeenten Renswoude en de Utrechtse Heuvelrug hebben zich inmiddels georganiseerd binnen de Stichting Duurzaam en Leefbaar (www.duurzaamenleefbaar.nl). De stichting streeft twee doelen na: de windmolens weren en alternatieve ideeën voor verduurzaming aandragen. Alternatieven die niet gepaard gaan met horizonvervuiling, slagschaduw, geluidsoverlast, daling van woningwaarde én gezondheidsklachten.
De Stichting Duurzaam en Leefbaar wil inwoners van Veenendaal-West wakker schudden.

‘Inwoners moeten de Veenendaalse politiek aanspreken’

 
Zij worden opgeroepen om online een petitie te ondertekenen en de Veenendaalse politiek aan te spreken. “Hun stem wordt tot nu toe genegeerd”, zegt Gerard Oostermeijer namens de stichting. “De buurgemeenten Renswoude en Utrechtse Heuvelrug zijn niet verplicht om Veenendalers te betrekken in de plannen. En ze zijn het ook zeker niet van plan om te doen! Maar Veenendaal-West gaat wel de lasten van de windmolens dragen maar niet de lusten.”

De lusten

‘’De locatie voor de windmolens is om meerdere redenen niet goed gekozen,’’ vindt de stichting. ;;In dit deel van Nederland komt namelijk de minste wind voor. Op zee is die wind veel krachtiger en stabieler en daar zijn windmolens dus een stuk logischer. Bovendien zijn veel braakliggende weilanden geschikt voor het opwekken van zonne-energie en kunnen veel daken, van zowel huizen als bedrijfsgebouwen, worden gebruikt voor zonnepanelen. Als subsidies voor windmolens anders worden gebruikt, bijvoorbeeld om daken geschikt te maken voor het dragen van zonnepanelen, kan meer resultaat worden behaald zonder overlast en gezondheidsrisico’s voor omwonenden.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden