<p>Jurgen Hillaert.</p>

Jurgen Hillaert.

(Foto: Jan van den Brink)

Column Jurgen Hillaert: ‘Gedragscode’

‘’Veel gemeenten kennen een gedragscode voor wethouders. Daarin staat vermeld dat zij geen nevenfuncties aanvaarden waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente. In de Gemeentewet is eveneens een artikel opgenomen, waarbij het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen geen nevenfuncties te vervullen, ‘waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van het ambt’. In Veenendaal doet zich een situatie voor, waarbij op zijn minst vragen gesteld kunnen worden of de nevenfunctie van het collegelid strijdig kan zijn met de gemeentelijke belangen. En die vragen heeft Lokaal Veenendaal dan ook afgelopen week gesteld.
Wethouder Marco Verloop is al geruime tijd commissaris bij het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost (OVO), een samenwerkingsverband van o.a. LATEI projectontwikkeling, Van Elst Vastgoed BV en gemeente Veenendaal. In 2018 is het besluit genomen dat het beter is de commissarisfunctie door een externe te laten vervullen. Maar Veenendaal zou Veenendaal niet zijn als hier geen eigen draai aan werd gegeven. Het College van B&W heeft haar eigen voorzitter, de burgemeester, gevraagd de ‘externe’ commissaris te worden. Coöptatie heet dat in het old boys network. Logisch dat Lokaal Veenendaal kritisch is over deze gang van zaken. Kan de burgemeester garanderen dat hij de belangen van Veenendaal altijd vooropstelt, ook als daarbij het belang van projectontwikkelaar OVO in het geding is, vraagt raadslid Potjjewijd zich af en stelt daarbij voor de voordracht in te trekken.
Nu is onze burgemeester wél al eerder uit de SGP gestapt, maar of hij in deze zaak opnieuw in het Veens belang zal handelen, blijft voorlopig een vraag. Aan de andere kant, een bestuurder moet ook aan zijn eigen toekomst denken en die kan ook buiten de politiek liggen. Een vervolg in ‘t vastgoed is lucratief bewezen Eelco Brinkman, Maxime Verhagen en Prins Bernhard Jr al eerder.’’


Reageren ? Mail naar veensteken@streekverkenner.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden