<p>Harold Schonewille, CDA Veenendaal. (Foto: Gemeente Veenendaal)</p>

Harold Schonewille, CDA Veenendaal. (Foto: Gemeente Veenendaal)

(Foto: Gemeente Veenendaal)

Opinie CDA-Veenendaal: ‘Transparantie of juist niet?’

Door Harold Schonewille, fractievoorzitter CDA

VEENENDAAL - ‘’Met de bouw van een nieuwe wijk, overwegen veel Veenendalers de stap te zetten naar een nieuwbouwwoning. In De Veenderij (Veenendaal-Oost) is een mengeling ontstaan van nieuwe Veenendalers (van buiten) en oud-Veenendalers die de stap naar een nieuwbouwwoning hebben gemaakt.

Binnenkort wordt de nieuwbouwwijk Groenpoort ontwikkeld. In november heeft de raad besloten dat die nieuwe wijk een collectieve warmtevoorziening krijgt. Eén die anders in elkaar steekt dan de huidige DEVO-constructie. Wat betekent dit als je daar een huis wil gaan kopen? Voor het CDA moet het in ieder geval betekenen dat inwoners invloed hebben.

Ingewikkeld

De aanleg van een warmtenet in een nieuwe woonwijk is een ingewikkeld gebeuren, onder andere vanwege de vele en vaak tegengestelde belangen. Het CDA is daarom voorstander van een collectieve oplossing, want die maakt meer mogelijk dan allemaal individuele oplossingen.
Maar binnen die collectiviteit moet er wel maatwerk te leveren zijn en moet er voor inwoners keuzevrijheid zijn. Bij nieuwbouw in Nederland betaalt iedere koper van een nieuwbouwhuis tegenwoordig duizenden euro’s extra voor de realisatie van een warmtenet. Bij navraag bij de bewoners in Veenendaal-oost bleek de CDA-fractie dat de bewoners daar nooit over zijn geïnformeerd. Ze hebben het grootste deel van de investering bekostigd, maar hebben daar zelf geen zeggenschap in. Het CDA vindt dat onwenselijk. Deze constructie is gebaseerd op de Warmtewet, en dient vooral de belangen van de exploitanten van warmtenetten.

Jammer

In de wijken Buurtstede en De Veenderij constateert het CDA dat woningen veel duurzamer werden gebouwd dan oorspronkelijk geraamd. Gevolg was dat veel meer woningen dan gepland op DEVO werden aangesloten, omdat het warmtenet anders niet rendabel was. Ondanks dat toen al bekend was dat niet alle bewoners van Veenendaal-Oost tevreden waren over DEVO. In november 2020 heeft de gemeenteraad in meerderheid gekozen voor een collectief warmtenet in Groenpoort.

‘Het door het CDA gevonden alternatief is het model dat in Denemarken wordt toegepast’

 
Het CDA vindt dit jammer, omdat bij dit model onze bezwaren niet worden opgelost en de inwonersparticipatie niet voldoende is geregeld. Het door het CDA gevonden alternatief is het model dat in Denemarken wordt toegepast: de commercie is daar beperkt tot de aanleg van de infrastructuur en het managen van de Warmtebedrijven.

Groter draagvlak

Dat model heeft bovendien geleid tot groter draagvlak onder de burgers. Dat komt omdat de Denen in tegenstelling tot inwoners van Nederland, veelal zelf eigenaar worden van het warmtenet; bovendien zijn de financiële zaken volledig transparant, waardoor efficiency, innovatie en concurrentie bevorderd worden.

Heel belangrijk is ook dat er in het Deense model geen winst-beogende instellingen zijn. En dat maakt dat ze geen financieel belang hebben bij de verkoop van warmte. Last but not least kent het systeem keuzevrijheid voor de consument. De Deense bevolking participeert louter om de exploitatiekosten te drukken, en dus niet om winst te maken. In vergelijking met Denemarken, liggen de prijzen in Nederland daarom behoorlijk hoger, en is ook de prijsstelling minder transparant.

Aangepast

Het collegevoorstel is na discussie door de gemeenteraad dan ook aangepast, zodat ook de belangen van de toekomstige bewoners tot hun recht komen. Voor Groenpoort is niet gekozen voor uitbesteding aan een private partij, maar een samenwerking met een commerciële partij op 50/50 basis. Daarbij zou de gemeente graag zien dan burgers via een coöperatie een stevige participatie nemen in het warmtebedrijf. Een stap in de goede 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden