<p pstyle="Intro">Wijnhandel Heeren van de Wijn, verhuisd van het Boompjesgoed naar de J.G. Sandbrinkstraat, is een geslaagd voorbeeld van winkelverplaatsing. (Foto: Marco Diepeveen)</p>

Wijnhandel Heeren van de Wijn, verhuisd van het Boompjesgoed naar de J.G. Sandbrinkstraat, is een geslaagd voorbeeld van winkelverplaatsing. (Foto: Marco Diepeveen)

(Foto: )

Verplaatsingscoach helpt ondernemers in Veenendaal

Veenendaal- Sinds september vorig jaar kent de gemeente Veenendaal een stimuleringsregeling voor transformatie en verplaatsing van winkels. Ondernemers kunnen tot 1 januari 2022 een subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten. Verplaatsingscoach Marian Langbroek denkt mee, begeleidt deze operaties en bemiddelt tussen de partijen. Met positieve resultaten.

Door Marco Diepeveen

“De wereld verandert. Zeker in deze coronatijd, met een sterke opmars van het online winkelen”, zegt wethouder Dylan Lochtenberg. “De winkelleegstand in Veenendaal is relatief aan de maat. Er bestaat een overschot aan winkelmeters.” Voorjaar 2020 bedroeg die 16,2 procent. Naar verwachting versnelt de aanhoudende coronacrisis een stijging van dat percentage.

Toekomstvisie

“Ik ben zeker niet pessimistisch over een einde van de retail. Zelfs in het afgelopen coronajaar zijn er nog nieuwe zaken geopend. Wel daalt de vraag naar retailmeters. Maar de behoefte aan ontmoeting en beleving blijft zeker bestaan En de huizenverkoop bloeit geweldig – ook in het centrum. Appartementen daar zijn in een oogwenk verkocht. Vanuit de Randstad is er een enorme druk op onze woningmarkt.” Verder stimuleert thuiswerken een nieuwe generatie van kleinschalige kantoorwerkplekken, het liefst in een bruisend centrum met volop voorzieningen.

‘We stimuleren het dat winkeliers, gevestigd buiten de detailhandelsgebieden in de aanloopstraten, naar het kernwinkelcentrum verhuizen’

Het programma Vitale Binnenstad benoemt deze aandachtspunten en schetst een toekomstvisie. Vijf pijlers vormen de speerpunten: de complete binnenstad (centrum voor verblijf, ontmoeting en beleving) en de innovatieve binnenstad (toekomstig online en fysiek winkelen). De gemeente wil een compacter en sterker winkelgebied zonder gaten. Daaromheen deelgebieden met aanpalende functies, bijvoorbeeld vrije tijd, kunst en ambachten.

“We stimuleren het dat winkeliers, gevestigd buiten de detailhandelsgebieden in de aanloopstraten, naar het kernwinkelcentrum verhuizen. Dat creëert een aantrekkelijker, completer, compacter en gecentraliseerde Binnenstad Veenendaal. Bovendien bestrijd je zo de leegstand en ontstaat er ruimte voor woningen.”

Verleiding

Bij de gemeente is Marian Langbroek de specialist als het gaat om verplaatsing of transformatie. “Ik heb veel contact met de wethouder, de teams Economie, Ruimtelijke Ordening en Bouwen en de winkeliers en pandeigenaren. Wij weten elkaar te vinden en te ondersteunen. Door corona is verplaatsing nu minder vaak aan de orde dan transformatie. Ondernemers trappen op de rem.”

Toch zijn er de afgelopen periode al vijf winkels verplaatst van de aanloopstraten naar het centrum: De Violier, cafetaria ‘t Huus 2.0, Heeren van de Wijn, Markanti Hair & Beauty en Used Products. “Deze ondernemers hebben zonder onze regeling de stap al gezet. We hopen dat de stimuleringsregeling ook anderen verleidt om deze stap te zetten. Iedere ondernemer maakt daarbij uiteraard vrijwillig zijn eigen afweging.
Met de tijd kunnen zakelijke behoeften veranderen. Lopen er onvoldoende passanten langs, loopt je huurcontract af, mis je een opvolger, wens je uitbreiding of inkrimping? Vóór de uitbraak van de corona-pandemie zag je dat ondernemers het liefste alles bij het oude lieten. Komt wel goed, was de gedachte. Nu verandert de mindset en daarmee de bereidheid om gedurfde stappen te zetten.”

Flexibele huur

Winkels verplaatsen naar het centrum en leegstaande winkelpanden omtoveren tot appartement. Dat is puzzelen voor alle partijen. “Het gaat erom het juiste stukje op de juiste plek te krijgen, om een win-winsituatie te creëren”, vervolgt de wethouder. “De regeling en de verplaatsingscoach functioneren daarbij als smeerolie. Marian bekijkt elke situatie met een kundige blik.”

Misvatting

Woonoppervlaktes worden steeds duurder, terwijl retailvastgoed juist daalt in waarde. Daarnaast stijgen de huurprijzen in stadscentra. Langbroek: “Het is een misvatting dat pandeigenaren star zijn in hun huurbeleid en de huren onverminderd hoog houden. Ze denken echt wel mee en willen meewerken aan een gezamenlijke oplossing voor de lange termijn.

‘Het is een gezamenlijk belang, omdat de partijen beide de focus op rendement hebben’


Huurtarieven worden tegenwoordig vaker flexibel vastgesteld, op basis van de solvabiliteit van de ondernemer. Ook in Veenendaal. Zakelijke huurders weten dat vaak niet. Het belang huurder-verhuurder lijkt een tegengesteld belang. Maar het is juist een gezamenlijk belang, omdat de partijen beide de focus op rendement hebben.”

Bereidwillig

Ook de gemeente stelt zich bereidwillig op. Wethouder Lochtenberg: “Vaak rusten er meerdere bestemmingen op panden in de aanloopstraten. Ook springen we – binnen de regelgeving – vrij flexibel om met vergunningen.”

De verbouwings- of verplaatsingssubsidie geldt voor ondernemingen en panden die gelegen zijn buiten het kernwinkelgebied of buurtwinkelcentra. Wie minder dan 100 vierkante meter transformeert, ontvangt maximaal 10.000 euro.

Voor meer dan 300 staat maximaal 30.000 euro klaar. Voor verplaatsing keert de gemeente een maximum van 10.000 euro uit per ondernemer. Zie www.veenendaal.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie-aanvragen-voor-verplaatsing-of-transformatie-onderneming/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden