<p>Zijkant van het Rembrandt College Veenendaal.</p>

Zijkant van het Rembrandt College Veenendaal.

(Foto: )

Rembrandt College Veenendaal gaat zelfstandig verder

VEENENDAAL - De gemeenteraad van Veenendaal heeft op 17 december 2020 besloten het Rembrandt College, de openbare school voor mavo, havo en vwo in Veenendaal, per 1 januari 2021 bestuurlijk te verzelfstandigen. Daarmee werd een zorgvuldig proces van een jaar afgesloten, waarin de gemeente Veenendaal en het Rembrandt College gezamenlijk en in goed overleg optrokken om de verzelfstandiging voor te bereiden. 

Het Rembrandt College was de laatste school voor voorgezet onderwijs in Nederland die nog onder het bevoegd gezag van een gemeente viel.
Inhoudelijk en organisatorisch verandert er niets op de school, maar bestuurlijk valt het Rembrandt College nu onder de stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Veenendaal, met een bestuurder en met een Raad van Toezicht, die als interne toezichthouder fungeert. Afgelopen maandag vond de formele overdracht van verantwoordelijkheden aan de Raad van Toezicht plaats. Dat gebeurde symbolisch en digitaal: de wethouder van onderwijs, Marco Verloop, overhandigde de voorzittershamer aan de heer Geerken, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Niet vaak gebruikt

De overige leden van de Raad van Toezicht, R. van  Tergouw, de rector/bestuurder en mevrouw Vogels, de beleidsmedewerker die vanuit de gemeente nauw betrokken was bij de school, zagen dat de hamer zich soepel digitaal verplaatste. De heer Geerken merkte op dat de hamer kennelijk niet vaak gebruikt was, want het bijbehorende blokje vertoonde nog geen enkele kras.
Het besluit tot verzelfstandiging werd met instemming begroet op het Rembrandt College. In de nieuwe bestuurlijke situatie is de school wendbaarder in de contacten met andere scholen in de regio. De verzelfstandiging wordt ook gezien als een mooie start na een bewogen periode.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden