<p>Arjan Koerts stopt als raadslid voor de ChristenUnie </p>

Arjan Koerts stopt als raadslid voor de ChristenUnie

(Foto: ChristenUnie)

Arjan Koerts stopt als raadslid voor de ChristenUnie in Veenendaal

Veenendaal - Tijdens de raadsvergadering van 18 februari neemt Arjan Koerts afscheid als raadslid voor de ChristenUnie Veenendaal en zal zijn opvolger Jos van den Berg worden beëdigd.

In de afgelopen tien jaar is Arjan Koerts met veel inzet betrokken geweest bij de Veenendaalse politiek. Vanaf 2010 als schaduwraadslid, in 2013 als plaatsvervangend raadslid en sinds 2014 als raadslid. Omdat hij op 14 april zal aantreden als ChristenUnie Statenlid van de provincie Utrecht, moet hij het raadswerk in Veenendaal beëindigen.
Voor zijn Sociaal Domein portefeuille-onderwerpen zoals Participatie werk en inkomen, Bijstandverlening, IW4, Coördinatie nieuwkomers, Volksgezondheid en Werkgeversdienstverlening heeft hij zich met hart en ziel ingezet. Ook zaken rond Recreatie en toerisme en het werk als lid van de commissie Foodvalley kregen zijn volle aandacht.

Streven

In zijn ontslagbrief bedankt Arjan Koerts het college, mede (schaduw)raadsleden, de griffie en ambtenaren voor de samenwerking. Hij richt zich ook tot de vele inwoners en organisaties met wie hij in de afgelopen jaren contact had: “Ik dank hen voor het vertrouwen en voor alle input die zij gaven. Dit heeft mij geholpen bij mijn werk als raadslid. Mijn streven is steeds geweest de samenwerking te zoeken en over partijgrenzen - en binnen Foodvalley zelfs over gemeentegrenzen - heen te kijken bij het vinden van het beste voor Veenendaal en haar inwoners.”

Eer

Arjan vond het een eer om zeven jaar raadslid te zijn: “Ik heb me er steeds voor ingezet dat Veenendaal een sociale gemeente is en blijft. Binnen de beperkte mogelijkheden die er waren is er veel bereikt, mede dankzij de maatschappelijke initiatieven van vele inwoners die actief zijn in hun buurt. Namens de raad mocht ik me binnen de regio Foodvalley inzetten voor werkgelegenheid, innovatie en een goed leefklimaat. In mijn nieuwe rol als Statenlid ga ik daar mee door. Maar nu niet alleen voor Veenendaal, maar voor alle inwoners van de provincie.”

Opvolger

Opvolger Jos van den Berg heeft bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven en in maatschappelijke organisaties. Gedurende de raadsperiode 2014-2018 was hij steunfractielid en later raadslid voor de ChristenUnie. Hij zal het merendeel van de portefeuille-onderdelen die Arjan Koerts behartigde voor zijn rekening nemen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden