<p>In Veenendaal waren er minder (straat)overvallen in de afgelopen tijd.</p>

In Veenendaal waren er minder (straat)overvallen in de afgelopen tijd.

(Foto: PR Politie)

Criminaliteit in Veenendaal licht gedaald

Veenendaal - Het veiligheidsbeeld over 2020 toont aan dat de criminaliteit in de gemeente Veenendaal licht is gedaald met 2%. Vooral bekende vormen van criminaliteit zoals woninginbraken, fietsendiefstal en geweld daalden flink. Andere, meer nieuwe soorten criminaliteit zoals digitale fraude en cybercriminaliteit namen toe.

De totale criminaliteit in de gemeente Veenendaal is gedaald van 2606 registraties in 2019 naar 2546 registraties in 2020. Dat is een daling van 2%. De regionaal gemiddelde daling is 3%.
Wat opvalt in de cijfers is dat bekende vormen van criminaliteit flink dalen. Zo is het aantal woninginbraken in Veenendaal gedaald van 145 in 2019 naar 112 in 2020. Ook het aantal geweldsdelicten is met 7% gedaald en de brom-, snor- en fietsdiefstallen en vernielingen lopen terug. Beiden zijn met 40% afgenomen. Het aantal keer dat drugshandel of drugsbezit is geregistreerd, is gedaald van 20 gevallen in 2019 naar 12 gevallen in 2020.

Daling overvallen

 In 2020 is door de politie direct gehandeld na een aantal (straat)overvallen. Door een goede aanpak zijn een heel aantal verdachten aangehouden en vervolgd. We zien deze serie van incidenten terug in de cijfers. De straatroven zijn gestegen van 4 in 2019 naar 8 in 2020. Het aantal overvallen steeg van 3 in 2019 naar 6 in 2020.
Andere zaken die opvallend veel gestegen zijn, zijn vooral gekoppeld aan overlast. Het aantal keren dat overlast werd geregistreerd is toegenomen. Dat geldt voor zowel overlast van jongeren wat met een stijging van 81% op het hoogste niveau sinds 2017 komt, als voor overlast van verwarde personen. Dat nam toe met 35%. Daarnaast is de digitale criminaliteit (online handel) met 33% toegenomen en stijgt huiselijk geweld van 76 gevallen in 2019 naar 81 in 2020.
Burgemeester Gert-Jan Kats is erg tevreden over wat door politie en de gemeente wordt gedaan om criminaliteit aan te pakken: “De serie straatovervallen waarmee Veenendaal in 2020 werd geconfronteerd is één van de voorbeelden van criminaliteit waarvoor in Veenendaal geen plaats is. Samen met de politie werken we hard aan een veilig Veenendaal. De samenwerking met omliggende gemeenten helpt ons daarbij.”

Bijdrage

Door te melden, kunt u ook een bijdrage leveren. Burgemeester Kats: “Om criminaliteit aan te kunnen pakken, moet het wel bij politie of de gemeente bekend zijn. Herkent u signalen of bent u zelf slachtoffer? Meld het altijd! We kunnen niet alles direct oplossen. Maar als we het niet eens weten, kunnen we er ook niet mee aan de slag. Veel daders heeft de politie toch kunnen aanhouden, vanwege de alertheid en het melden door inwoners. Door samen alert te blijven op verdachte situaties maken we Veenendaal veiliger.”
Herkent u signalen van criminaliteit? Dan kunt u terecht bij de politie. Bij spoedsituaties belt u 112. Wilt u liever anoniem een melding doen, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meld het op www.meldmisdaadanoniem.nl. U kunt signalen over veiligheid in de wijk ook bij de gemeente melden via veiligheid@veenendaal.nl.

Advies

Als u te maken krijgt met geweld in huiselijke kring of u maakt zich zorgen over de veiligheid van iemand, kunt u voor advies, ondersteuning en het melden hiervan (anoniem) terecht bij Veilig Thuis. U kunt Veilig Thuis 24/7 gratis bellen op 0800 2000.
Alle gemeenten in de regio Midden-Nederland ontvangen twee keer per jaar een overzicht van de criminaliteitscijfers. Deze cijfers zijn een goede graatmeter voor Veenendaal en breder voor de Heuvelrug-gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede waarmee we sinds 2019 intensief samenwerken op het gebied van veiligheid. Samen met politie en justitie hebben de gemeenten aandachtspunten benoemd. De vijf Heuvelrug-gemeenten blijven ook in de komende jaren volop samenwerken om gezamenlijke doelen te realiseren en te zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving in Veenendaal en de regio.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden