Gemeente stelt voorkeursrecht in bij verkoop gebouwen en gronden Trivium Veenendaal


<p>De entree van Trivium Veenendaal aan de Rozenstraat. Over een paar jaar staan hier verschillende soorten huizen.</p>

De entree van Trivium Veenendaal aan de Rozenstraat. Over een paar jaar staan hier verschillende soorten huizen.

(Foto: archief Pieter Vane)

Gemeente stelt voorkeursrecht in bij verkoop gebouwen en gronden Trivium Veenendaal

VEENENDAAL - Uiterlijk 31 december moet  spuitbussenfabriek Trivium Ardagh (de voormalige Boxal) het gebouw en de gronden hebben overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Bij verkoop geniet de gemeente Veenendaal de voorkeur c.q. moet het als eerste aan de gemeente worden aangeboden. Op vragen van deze krant enkele weken geleden wilde de gemeente niets zeggen over grondspeculaties. Achter de schermen werd daar wel degelijk over gepraat. Deze week kwam officieel naar buiten dat de gemeente het zogenaamde voorkeursrecht heeft ingesteld. Daarmee denkt men al vooruit, namelijk het creëren van een nieuwe wijk met een gevarieerde broodnodige woningbouw. Sociale huurwoningen genieten echter niet de voorkeur.

Dat voorkeursrecht, recht op eerste koop dus, is ingesteld om te voorkomen dat alles verkocht wordt aan een andere partij die er vervolgens een nieuwe fabriek gaat beginnen. De gemeente aast al sinds de jaren zestig op dit stuk grond dat midden in woonwijk ‘t Hoorntje ligt. Om verplaatsing van bedrijven in het centrum naar een industrieterrein mogelijk te maken, werd kortgeleden nog een fonds met daarin twee miljoen euro ingesteld. 

Scherp

Over verplaatsing van Trivium werd vaak gesproken. Maar dat was volgens de directie niet aan de orde. Die wilde er niets van weten en uitkopen was ook geen optie omdat daarmee ontzettend veel gelden gemoeid zouden zijn. Eind vorig jaar nog gaf Trivium aan helemaal niets te willen doen, vooral ook omdat het midden in coronatijd was.
Toen begin januari aan alle 130 medewerkers te verstaan werd gegeven dat de fabriek dit jaar in twee fases zou sluiten omdat de productie naar een voormalig oostblokland wordt verplaatst, zette dat alles op scherp. Veenendaal kreeg dit langgekoesterde cadeau nu in de schoot geworpen. De gronden komen vrij en dat biedt ongekende kansen voor woningbouw.


‘Dit versterkt onze rechtspositie bij herontwikkeling van het terrein voor woningbouw’

Wethouder Engbert Stroobosscher van Economische Zaken, wil nu wel reageren. Vooral waarom er een voorkeursrecht wordt ingesteld. “Dit versterkt onze rechtspositie bij herontwikkeling van het terrein voor woningbouw. De wet voorkeursrecht is hierop van toepassing. Het bedrijf krijgt een marktconforme prijs. In theorie zou een ander bedrijf hier kunnen starten. Die mogelijkheid is nu van tafel.”
Alvorens aan de Rozenstraat een woonwijk verrijst, moet eerst een complexe grondwater- en bodemsanering uitgevoerd worden.

Kanker

De Boxal kwam vanaf de jaren zeventig veelvuldig in het nieuws, met name door de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Er werden door gemeente en op aandrang van de buurt allerlei onderzoeken verricht. Vooral omdat het aantal gevallen van kanker verontrustend hoog zou zijn. Daadwerkelijke bewijzen dat de toen nog geheten Boxal hiervoor verantwoordelijk was, kwamen er echter niet.
Boxal liet vanaf de jaren tachtig weten dat alles op orde was en de productie voldeed aan alle eisen. Nog in 2019 brachten burgemeester en wethouder een werkbezoek aan de fabriek en lieten zich over alles voorlichten.

Over de uitvoering van de bodemsanering na verkoop van de fabriek zijn nog geen afspraken gemaakt. Het nieuwe Woonprogramma bevat vier speerpunten: betaalbare woningen, senioren en jongeren, levensloopbestendig wonen en zorggerelateerd. 

Weinig sociale huur

De nieuwe woonwijk op de Triviumlocatie moet aan deze doelstellingen voldoen. Aantallen worden ook nog niet genoemd. Wel is duidelijk dat er weinig sociale huurwoningen komen, omdat daarvan al veel in de directe omgeving/wijk zijn.
Wethouder Stroobosscher: “Het is een unieke kans maar we betreuren natuurlijk het verdwijnen van de fabriek en de werkgelegenheid. De realisatie van de woonwijk zou over een jaar of vier gestalte moeten krijgen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden