Basisschool Balans weigert uit het Ontmoetingshuis in Veenendaal te vertrekken


<p>Kinderen aan het werk&nbsp; bij basisschool Balans.</p>

Kinderen aan het werk  bij basisschool Balans.

(Foto: Balans)

Basisschool Balans weigert uit het Ontmoetingshuis in Veenendaal te vertrekken

VEENENDAAL - De gemeente wil dat basisschool WereldKidz Balans met ingang van het nieuwe schooljaar met 4 – 6 groepen vertrekt uit het Ontmoetingshuis in Veenendaal. In de vrijgekomen ruimten komt een vierde school, Het Speelkwartier. Ook basisschool De Bron moet met een aantal groepen naar een andere locatie. De hele situatie maakt nu dat Balans weigert om uit het gebouw te gaan.

Toen de gemeenteraad instemde met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is er tegelijkertijd een motie aangenomen waarin de wethouder gevraagd wordt om voor 1 maart met de schoolbesturen tot een aanvaardbare oplossing te komen.
‘’Tot nu toe heeft de wethouder, ook nadat hij hierover vragen heeft gekregen vanuit de gemeenteraad, geen initiatief getoond. Zolang er geen bevredigende oplossing komt voor Balans, vertrekken de kinderen niet uit het Ontmoetingshuis,’’ aldus een woordvoerder van Balans.

Naar De Sterke Arm

Met inzet van ouders en enkele Veenendaalse politieke partijen is vorig jaar gestreden voor een goede oplossing voor het ruimteprobleem op de scholen. De wethouder verwacht van Balans dat een deel van de school verhuist naar het pand van de Juliana van Stolbergschool aan De Sterke Arm. Die school zal eind dit schooljaar hier vertrekken.
De woordvoerder: ‘’Dat is een oud gebouw dat niet aansluit op de onderwijsfilosofie van Balans en niet voldoet aan de eisen die een basisschool stelt aan een schoolgebouw qua comfort en gezond binnenklimaat. Ouders met kinderen in verschillende groepen zouden hun kinderen naar twee gebouwen moeten brengen die ongeveer een kwartier fietsen van elkaar liggen. De verkeersveiligheid is in het geding, omdat er drukke wegen overgestoken moeten worden. De gemeente presenteert dit als een oplossing tot 2034.’’

In het Ontmoetingshuis zijn momenteel drie scholen gehuisvest. Alle drie de scholen groeien en hebben ruimte te kort. Er is in Veenendaal-Oost grote behoefte aan uitbreiding. Er zou een nieuwe school komen in Groenpoort, maar deze plannen zijn door de wethouder uit het huisvestingsplan geschrapt. De scholen moeten van de gemeente hun leerlingen verdelen over bestaande gebouwen elders in Veenendaal, omdat de gemeente de leegstand wil verkleinen. De scholen van Wereldkidz hebben echter geen leegstand.

Niet akkoord

De gemeente wil het huisvestingsplan in gang zetten. Met de oplossing die de gemeente aanbiedt, kan WereldKidz niet akkoord gaan. Bestuur, team en schoolleiding vinden het aanbod zwaar onder de maat en hebben besloten om geen gehoor te geven aan het verzoek van de wethouder om met een deel van de school naar de Juliana van Stolbergschool aan de Sterke Arm te verhuizen.
Schoolleiding en team realiseren zich dat deze keuze betekent dat de school met teveel kinderen onderwijs moet verzorgen in een te kleine onderwijsruimte. Dit is echter in hun visie beter dan het geboden alternatief van het opdelen van de kinderen in verschillende gebouwen.

Dupe

De woordvoerder: ‘’Opnieuw is hier sprake van overheidsbeleid waarvan burgers - in dit geval leerlingen, ouders en leerkrachten - de dupe worden. De gemeente vindt geld belangrijker dan de menselijke maat. Als het om onderwijs gaat kun je niet simpel rekenen met beschikbare vierkante meters in (oude) schoolgebouwen en omwille van geld schuiven met kinderen. Het onderwijs komt in de knel. Het gaat bij Balans om het goed kunnen vormgeven van onderwijs waarbij kinderen samenwerken, leeftijdsdoorbroken leren en met elkaar een schoolgemeenschap zijn. Balans opdelen in twee locaties gaat ten koste van de onderwijsfilosofie.’’

‘Wereldkidz gaat mogelijk met andere schoolbesturen samen optrekken voor goede oplossing’

WereldKidz laat de gemeente weten dat zij in het Ontmoetingshuis geen ruimte gaan maken voor een vierde school. De school gaat in augustus niet met een aantal groepen verhuizen, tenzij er een aanvaardbaar aanbod komt.
WereldKidz zoekt contact met de andere schoolbesturen, om daar waar mogelijk is samen op te trekken. ‘’Wij gaan er vanuit dat de wethouder met een plausibele oplossing voor Balans en de andere scholen in het Ontmoetingshuis komt die recht doet aan kinderen, ouders en leerkrachten.
WereldKidz vraagt de gemeente een oplossing die recht doet aan goed onderwijs, aan leerlingen, aan leraren en aan de keuzevrijheid van ouders, namelijk Balans in één gebouw: nieuwbouw in Groenpoort of In het Ontmoetingshuis blijven met voldoende ruimte of een bestaand schoolgebouw waar modern onderwijs mogelijk is, in de buurt van Balans.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden