<p>&nbsp;Ren&eacute; Stuivenberg.</p>

 René Stuivenberg.

(Foto: )

Column door René Stuivenberg, Elst: ‘Dorpskrant De Hank is niet meer ... ‘

‘’Wij hadden een dorpskrant! En met wij bedoel ik, wij Elstenaren! En nu kan ik me voorstellen dat een aantal mensen denkt: “Ja leuk hoor, maar wat moet ik met die informatie!”

Nou, het gaat mij om het fenomeen dorpskrant. De naam ‘dorpskrant’ klinkt misschien wat oubollig in deze tijd waarin we het liefst overal hippe Engelse termen voor gebruiken, maar de naam dorpskrant zegt wel precies wat het is. Een krant voor het dorp met daarin alles wat er toe doet in een dorp.

En dan niet hip op het wereldwijde web een mooi gestroomlijnde website of facebookpagina en in de bus een slap aftreksel van een paar A4-tjes met wat tekst, nee een echte krant!
Een echte krant met een redactie die met heel veel passie zo’n blad in elkaar zet. Iedere maand een interview met een inwoner die wat te vertellen heeft, een activiteit waar verslag van wordt gedaan inclusief de foto’s, (sport)verenigingen die hun nieuws delen en gemeentenieuws bestemd voor ons dorp duidelijk uitgelegd. Zo’n krant bedoel ik!
Maar in Elst houdt De Hank dus op te bestaan, sinds 1 januari is hier geen dorpskrant meer!

De groep mensen die deze krant maakt wordt ouder en heeft gezocht naar opvolging. Helaas is deze er niet, of in ieder geval te weinig. Er zijn te weinig mensen die zich vrijwillig in willen/kunnen zetten om deze krant in leven te houden. En dat is precies de kern, het ontbreken van voldoende vrijwilligers.
Maar dat speelt veel breder, kijk alleen maar eens naar alle verenigingen hoe die zitten te springen om vrijwilligers.
Vaak draaien verenigingen, of in dit geval een dorpskrant, op vrijwilligers die het in veel gevallen al tientallen jaren doen. Aan ons, jongere generatie, de taak om meer van dit vrijwilligerswerk van deze mensen over te nemen.
Het is allemaal zo vanzelfsprekend en gewoon dat er gesport kan worden of dat er een dorpskrant in de bus valt, maar daar zijn heel veel mensen druk mee. Dat besef moet er meer zijn want ik weet zeker dat onze dorpskrant gemist gaat worden.

Niet dat hijgerige, spraakmakende en vooral op sensatiebeluste nieuws wat viraal gaat op het internet is belangrijk maar juist dát nieuws van die oudere mensen om de hoek die maar liefst 50 jaar zijn getrouwd is belangrijk of die nieuwe inwoner in het dorp die zich voorstelt.

Een dorp of een wijk blijft leefbaar als we weten wat er speelt. Onze dorpskrant heeft er bijna 45 jaar lang voor gezorgd dat dit nieuws tot ons kwam zodat we wisten wat er speelde. Naar verluidt was het zelfs de oudste dorpskrant van het land en die unieke krant zijn we nu dus kwijt!’’

Ter aanvulling:

Dorpskrant De Hank in Elst was de oudste dorpskrant van Nederland, werd bijna huis aan huis bezorgd en bestond sinds 1976. Voor het televisieprogramma Van Gewest tot Gewest was dat zelfs reden om er een reportage aan te wijden. Voor het maandelijks verschijnende blad - dat dankzij donaties kon worden uitgegeven - bestond veel belangstelling. Het aantal medewerkers groeide echter niet. Op het einde was bijkans nog maar één persoon die het leeuwendeel van de organisatie op zich nam. Een opvolger werd nooit gevonden. Vorige maand verscheen het laatste nummer. Eén van de hoogtepunten van de laatste jaren was de verschijning van het foto- en verhalenboek ‘Elst in oorlogstijd’ in 2015. Het betekende in feite ook de start van een werkgroep die de bezettingstijd in Elst nader ging onderzoeken en zich als aparte groep ook aansluit bij de vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden