<p>Schrijvende lezers.</p>

Schrijvende lezers.

(Foto: Martin van der Plas)

Schrijvende lezers over column Jurgen Hillaert

Reactie op column Jurgen Hillaert in de Rijnpost van 18 november:

‘’Dat de verontwaardiging over de zogeheten ‘homoverklaring’ op sommige onderwijsinstellingen een nasleep in de Rijnpost zou hebben, was te verwachten. De heer Hillaert wil in zijn column van 18 november in deze krant blijkbaar niet weten van het verschil tussen een homofiele geaardheid en een homoseksuele praktijk. Hij had, als hij zijn oor te luisteren had gelegd, kúnnen weten dat dit onderscheid onder christenen in ons land al heel lang gangbaar is. 
En dus dat christelijke instellingen goed in staat zijn de persoon (die je om zijn of haar gerichtheid nooit mag veroordelen of discrimineren) los te zien van een in hun ogen verwerpelijke of zondige praktijk, die in Gods Woord wordt verboden. Dat hij het met dit standpunt niet eens is, is een andere zaak. Niemand wordt immers verplicht een mening te onderschrijven die door GroenLinks of door de PvdD wordt gehuldigd of onder 90% van de bevolking te vinden is. Zelfs mag je een standpunt hebben dat tegen de grondwet ingaat. 
Een partij als D66 is al jaren zoet met het speeltje van de ‘gekozen burgemeester’ - wat ook regelrecht strijdig is met onze grondwet. Wrang is dan ook dat deze partij de SGP veroordeelt omdat ze meningen verkondigt die niet overeenstemmen met de grondwet. De pot die de ketel verwijt… 
Je kunt ook niet beweren dat met de gewraakte ‘homoverklaring’ een hele bevolkingsgroep wordt buitengesloten. Want heel Nederland weet dat een groep christenen grote weerzin heeft tegen b.v. het houden van koopzondagen of de huidige abortuspraktijk. En dat het zich hiermee inlaten openlijk als zonde wordt bestempeld. Ik heb nooit gehoord dat mensen zich daardoor gediscrimineerd of ‘weggezet’ voelen. 
En dat is nog heel beperkt, vergeleken met het vuil dat de PVV - met geld van de overheid - uitstort over minderheden in onze samenleving en het openlijk ertoe aanzetten om voor mensen heilige zaken bespottelijk te maken. Daarbij bedenkend dat onze premier Rutte de heer Wilders in bescherming neemt, onder het motto: “vrijheid van meningsuiting”! 
Deze walgelijke zaken, meneer Hillaert, kunnen allemaal in ons land. Groepen mensen moeten zich niet zo snel beledigd voelen als er grappen over hen gemaakt worden, maar als Joden het bij een carnavalsoptocht (zoals begin dit jaar) hard te verduren krijgen, dan zijn de rapen gaar. 
Steeds vaker hoor je: Christelijke onderwijsinstellingen moeten iedereen aanvaarden die de grondslag van de school respecteert. Daartoe worden ze verplicht geacht op grond van bekostiging door de overheid. Maar: diezelfde overheid heeft juist het stichten van deze scholen mogelijk gemaakt, zodat ze hun eigen identiteit kunnen vormgeven en bewaren. Wil je van deze structuur af en beweren dat de bijzondere scholen zichzelf dan maar moeten bedruipen, dan zou je christelijke (of reformatorische) gezinnen niet meer mogen verplichten te betalen voor de openbare scholen. Het is juist een groot goed dat er in ons land vrijheid is om scholen naar eigen identiteit in te richten. Laten we daarop zuinig zijn. Zou voor iemand die de standpunten van GroenLinks (ik noem maar iets) openlijk afwijst een plaats op de kandidatenlijst van die partij zijn? Dacht het niet. Toch zou er in dat geval geen sprake zijn van ‘discriminatie’ of ‘ongelijke behandeling’, want die persoon heeft zichzélf door zijn gedragingen buitengesloten. 
Er zijn immers legio mogelijkheden om zich bij een andere partij nuttig te maken. Voor het onderwijs geldt hetzelfde: wie zich niet in de identiteit van een school kan vinden, moet maar een andere onderwijsinstelling zoeken.’’

H. Ligtenberg
Veenendaal

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden