Sportvissers vissen voor hun plezier


<p>Viswater onderzoek door leden van &#39;de Rietvoorn&#39;.&nbsp; (Foto De Rietvoorn)</p>

Viswater onderzoek door leden van 'de Rietvoorn'.  (Foto De Rietvoorn)

(Foto: )

Sportvissers vissen voor hun plezier

Veenendaal - Hengelsportvereniging de Rietvoorn in Veenendaal is opgericht op 4 juli 1933, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 juli 1950. Aangesloten bij de federatie Sportvisserij MidWest Nederland regio Randmeren, die aangesloten is bij Sportvisserij Nederland. Hun motto is: Sportvissen voor ons plezier. Dat plezier is er in ieder geval voor de bijna 3.000 leden. Daarmee zijn ze een van de grootste verenigingen in Veenendaal.

Door Co Keulstra

Deze leden ontvangen jaarlijks een vispas of jeugdvispas waarmee men in grote delen van Nederland kan vissen. Die bijna 3.000 leden zijn er van 4 tot 100 jaar, heel fanatiek en actief bezig of juist lekker rustig op een stoeltje met een thermoskan koffie bij de hand. Ze zijn aan de waterkant voor spanning en ontspanning, om buiten lekker bezig te zijn en van de natuur te genieten. Er wordt specifiek op bepaalde vissoorten als snoek en karper gevist, er wordt deelgenomen aan wedstrijden of men ziet wel wat en hoeveel er aan de haak komt.

Viswedstrijden

Alle sportvissers vissen voor hun plezier en dat willen ze graag zo houden en liefst nog vergroten. Zij organiseren jaarlijks diverse activiteiten. Viswedstrijden, een ledendag, in samenwerking met IVN een jeugdviscursus. De laatste zaterdag van mei is de Nationale hengeldag. Met deze dag vieren ze de opening van het visseizoen, door viswedstrijden te houden voor de jeugd en senioren. Iedereen kan op deze dag meedoen. De vereniging heeft een groep 60+ leden waarvoor ook jaarlijks verschillende wedstrijden worden gehouden. Naast de activiteiten voor de leden zorgt de vereniging er ook voor dat de leden kunnen vissen en kunnen blijven vissen. Voor iedere sportvisser is het van belang dat hij of zij bij een water mag komen, kan komen, daar mag en kan vissen en dat daar ook nog een gewenste visstand is. Om ervoor te zorgen dat men ook in de toekomst kan blijven vissen heeft de vereniging een beheerplan om de visstand en de voorzieningen voor sportvissers op niveau te houden.

Gezonde visstand

In de lange historie heeft HSV de Rietvoorn zich altijd ingezet voor een gezonde visstand in de wateren in en rond Veenendaal. Er zijn diverse professionele visstand onderzoeken uitgevoerd en met de aanbevelingen is altijd iets gedaan. Sinds enkele jaren hanteert de vereniging een meerjaren onderhoudsplan dat met de gemeente en het waterschap is afgestemd.

Vissenbos

In een notendop komt het hierop neer dat de vereniging het watermilieu gaat verbeteren door aanleg van ‘vissenbossen’.
Een vissenbos bestaat uit een dubbele rij palen waartussen snoeihout wordt geplaatst. Belangrijkste functie is dat tussen de takken jonge vis een schuilplaats vindt om op te groeien tot volwassen exemplaren.
Vissen gebruiken de takken ook om kuit af te zetten. Het zijn daarmee echte kraamkamers voor vis. Verder profiteren allerlei waterinsecten van het hout dat zorgt voor een toename van de biodiversiteit. Ook watervogels gebruiken de vissenbossen om op te nestelen. Tot slot verfraaien ze de vijvers, omdat het kleine begroeide eilandjes zijn in de vijvers.
De Rietvoorn houdt het water zichtbaar en ze maken visstekken door met een ploeg vrijwilligers openingen in het riet te maaien. De onderhoudsploeg ruimt ook zwerfvuil op rond de vijvers. Zijn er toch calamiteiten, dan komt de club in actie. Met een eigen zuurstofmeter gaan ze vaststellen of er zuurstofgebrek is.
Vissen in nood worden dan uit het water gehaald en overgezet. De vereniging heeft al diverse calamiteiten gesignaleerd en actie ondernomen met de gemeente.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden