<p>Sjaak Meijer (l) en Mees Bos lopen te hoop tegen de gemeentelijke plannen voor de woonomgeving aan de Parallelweg. Die zijn anders dan dat ze zagen. Op basis daarvan kochten ze hun appartement. (Foto: Siem van Eck)</p>

Sjaak Meijer (l) en Mees Bos lopen te hoop tegen de gemeentelijke plannen voor de woonomgeving aan de Parallelweg. Die zijn anders dan dat ze zagen. Op basis daarvan kochten ze hun appartement. (Foto: Siem van Eck)

(Foto: )

Bewoners complex Gravenborgh in Veenendaal: ‘We kijken straks naar hoge flats’

Veenendaal - Verontwaardigd en genegeerd. Zo voelen Sjaak Meijer en Mees Bos zich nadat de plannen voor Stationskwartier D begin oktober ter inzage werden gelegd. Het gaat over het deelgebied dat ligt aan de Industrielaan 2-8. Meijer en Bos wonen in het appartementencomplex Gravenborgh aan de Parallelweg. Ze lopen nu al tegen de plannen te hoop.

Door Siem van Eck

Zij, en hun medebewoners, schrokken toen de nieuwe plannen voor Stationskwartier D werden gepresenteerd. ‘’Wij wisten dat dit gebied achter ons een keer plat zou gaan, maar mensen hebben hun appartement destijds gekocht met oog op de eerder vastgestelde plannen’’, aldus Meijer.

Niet overeen

Hij zegt: ‘’Het voorgestelde nieuwe bestemmingsplan komt niet overeen met de eerdere afspraken gemaakt in 2011 en 2013 voor dit gebied. In 2011 werd er laagbouw en een vriendelijke dorpssfeer voorgesteld.
Dit advies werd opgevolgd in 2013 en zo werd het stedenbouwkundig plan voor dit gebied vastgesteld waarin de bouwhoogte 2-4 verdiepingen zou zijn, met een aaneengesloten wand van 4 of meer bouwlagen langs de Industrielaan, tussen het appartementencomplex Spoorstaete en de Zuivelstraat.
‘’Het ruimtelijke programmatisch kader is een beeld dat de gemeente met verschillende partijen maakt om te komen tot een ontwikkeling voor een bepaald gebied. Dat gebeurt wanneer een gebied is verouderd en dus vernieuwd moet worden.

Visie

Voor het Stationskwartier D is zo’n kader in 2013 opgesteld. “Wij hebben als gemeente een visie gemaakt. Daar proberen wij aan vast te houden, maar door andere inzichten kan een uiteindelijke ontwikkeling wijzigen ten opzichte van de eerst getoonde sfeerbeelden.
Dat neemt niet weg dat de uiteindelijke ontwikkeling nog wel aan de basisregels uit de gemaakte visie kan voldoen,” licht Marriëlle Cornelisse, adviseur van de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Veenendaal toe.
Mees Bos: ‘’In het bestemmingsplan dat de gemeenteraad afgelopen oktober ter inzage heeft gelegd zijn forse wijzigingen aangebracht. In het bestemmingsplan van 2018 staat dat er 3 appartementsgebouwen komen met een hoogte van 6 tot 8 verdiepingen. Bijna het dubbele van de hoogte dat afgesproken was in 2013. Alles hier in de omgeving is 4 bouwlagen zowel Gravenborgh als Spoorstaete. In het bestemmingsplan van stationskwartier wordt gesproken over 8 bouwlagen. Het is een prachtig plan op papier maar als het straks gerealiseerd wordt schrikt iedereen zich rot’’.

Tekort aan woningen

Nederland kampt al jaren met woningtekort in februari stelde de Rabobank in een rapport dat er een tekort is van 315.000 woningen en dit was nog voor de coronacrisis. Ook Veenendaal heeft een groot tekort aan woningen.
Meijer: ‘’We begrijpen dat er nieuwe woningen nodig zijn, toch voelt het alsof van al de deelgebieden hier de klap moet vallen. We hebben goed contact met de gemeente en ook met de projectontwikkelaar, maar het principe van het project is niet veranderd. Er moeten gewoon drie grote appartementsgebouwen komen. Waar het in het begin een speels en gevarieerd project leek kijken wij straks tegen 3 grote flatgebouwen aan.’’

Bezwaarschrift

De Vereniging van Eigenaren van Gravenborgh gaat een bezwaarschrift opstellen tegen het nieuwe bestemmingsplan. ‘’We hebben inmiddels 3 participatie-avonden gehad. En bij de laatste dachten we: nou laat maar zitten. De plannen zijn na de participatie iets aangepast, maar niks principieels. Wij vinden dat er een nieuw plan moet komen. Wat meer aansluit bij wat er in de tijd is opgesteld’’. Het grootste houvast voor de burger is het bestemmingsplan dat is het juridisch bindend element. ‘’Niet de programmatische kaders uit 2007 of 2011,’’ zegt de gemeente.
De avonden zijn bedoeld om de bestemmingsplannen voor te leggen aan de buurt. Projectmanager Maurice Kassing: ‘’Met zo’n participatieproject zeggen wij tegen de projectontwikkelaar: prima dat jij zo’n plan hebt ontwikkeld, laten we de buurt vragen wat zij ervan vinden.
De gemeente probeert met alle meningen en behoeften rekening te houden. Maar het gaat hier om veel partijen.
Helaas lukt het niet altijd om aan alle meningen en behoeften tegemoet te komen.’’

Volgens Kassing is het haaks plaatsen van de gebouwen naast elkaar de oplossing. ‘’We zorgen op deze manier voor licht, ruimte en een veel aantrekkelijker allround gebouw’’.

Loods

Wel waarschuwt hij: ‘’Als wij het huidige bestemmingsplan niet kunnen veranderen van industrie- naar woongebied, bestaat de mogelijkheid dat zich op die plek een groot bedrijf vestigt. Die kan ervoor kiezen om er een loods neer te zetten van wel 12 meter hoog over het gehele gebied. Dat zouden wij als gemeente doodzonde vinden’’.
Op dit moment wordt het project getoond aan de bewoners. Iedereen is vrij om hier zijn mening over te geven.
Alle meningen worden gebundeld tot een zienswijze, die in het college van burgemeester en wethouders wordt besproken en vastgesteld.

Rechter

Daarna worden de voorstellen ook in de gemeenteraad besproken. Het plan is dan dus nog niet onherroepelijk. In het uiterste geval kan het voorstel uiteindelijk ook nog worden voorgelegd aan een rechter. Marriëlle Cornelisse van Ruimtelijke Ordening: ‘’
Wij begrijpen dat er tijdens dit proces verwarring en onduidelijkheid kan ontstaan. Toch zijn wij er als gemeente van overtuigd dat dit project in de toekomst van meerwaarde zal zijn voor deze buurt.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden