<p>Gemeente en IW4 sluiten nieuwe overeenkomst schoonmaken. (Foto: Gemeente Veenendaal)</p>

Gemeente en IW4 sluiten nieuwe overeenkomst schoonmaken. (Foto: Gemeente Veenendaal)

(Foto: )

Veenendaal sluit nieuw contract met IW4 voor schoonmaken

Veenendaal - Het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal heeft besloten om een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met IW4. Met deze overeenkomst wordt bepaald dat IW4 schoonmaakwerkzaamheden op vier gemeentelijke locaties uitvoert. Hiermee wordt de samenwerking met het sociaal werkbedrijf gecontinueerd.

IW4 is het sociaal werkbedrijf dat de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de re-integratie/participatiewet trajecten uitvoert voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude. IW4 biedt ondersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om passend en duurzaam werk te vinden. De gemeente Veenendaal is al opdrachtgever voor diverse werkzaamheden van de medewerkers van IW4, zoals schoonmaakwerkzaamheden in gemeentelijke gebouwen en het groenonderhoud.

Alleen IW4

Het huidige contract schoonmaakwerkzaamheden met IW4 eindigt op 1 december 2020. Dit contract was afgesloten op basis van het zogenaamde uitsluitend recht. Dit betekent dat voor een overheidsopdracht besloten wordt om de opdracht voor te behouden aan één partij.
In juni heeft de gemeenteraad besloten om de verordening uitsluitend recht met IW4 in te trekken en om de schoonmaakondersteuning volledig als maatwerkvoorziening te organiseren. De raad vindt het belangrijk om de opdracht rechtstreeks aan IW4 te gunnen. Hierin voorziet de overeenkomst voor schoonmaakondersteuning die met IW4 wordt gesloten.

Voorbeeldfunctie

Wethouder Marco Verloop is voorzitter van het Algemeen Bestuur van IW4 en verantwoordelijk voor gemeentelijk vastgoed en de bedrijfsvoering. “Als gemeente hebben wij een voorbeeldfunctie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een stabiele werkomgeving te bieden. Dit doen we onder andere door de schoonmaakondersteuning bij IW4 onder te brengen. Wij zijn erg tevreden over de kwaliteit van het geleverde werk door de medewerkers van IW4. En ik ben blij dat deze zelfde mensen ook in onze organisatie werkzaam blijven.”

Betrouwbare partner

Over de dienstverleningsovereenkomst zegt Marco Verloop: “Het werkbedrijf IW4 is de afgelopen jaren een betrouwbare partner gebleken. Dit willen we graag continueren. Met deze constructie hebben we wel meer grip op de instroom van personeel en de kosten.
Dat is nodig om het werk ook betaalbaar te houden voor nu en in de toekomst.”
Binnenkort wordt de dienstverleningsovereenkomst door de gemeente en IW4 ondertekend. De overeenkomst gaat in per 1 december 2020 en heeft een looptijd van 4 jaar.


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden