afvalcontainers
afvalcontainers (Foto: VVD Veenendaal)

VVD: Nascheiding is de toekomst

Veenendaal - Nascheiding van afval is beter voor de portemonnee, voor het milieu en voor de burger, stelt Raymond Gradus, hoogleraar beleid en economie VU Amsterdam, in diverse publicaties.

Yvonne Bottema, fractievoorzitter VVD Veenendaal: “Al sinds de invoering van Diftar pleiten wij voor nascheiding. Er zijn steeds meer afvalscheidingsinstallaties waarbij nascheiding tot een hogere opbrengst van herbruikbare materialen komt dan bronscheiding met de aparte PMD container. De VVD motie -ondersteund door vele partijen in de raad- om nascheiding mee te nemen in de actualisatie van het afvalbeleid volgend jaar, heeft het college gelukkig overgenomen.”

Met name in stedelijke gebieden blijven de resultaten om het restafval terug te dringen, achter. Ook in Veenendaal is verbetering wenselijk. Twijfel bij afval scheiden is er ook bij veel consumenten. “Je kunt van de gemiddelde Nederlander niet verlangen dat hij precies weet wat wel en wat niet bij het PMD mag. Niet alle soorten plastic mogen immers bij het plastic afval”, aldus Bottema. “We zien veel vervuiling in de PMD afvalstroom en ook veel zwerfvuil en dumping van restafval, ondanks de speciale app en de inzet van de afvalcoaches. Zeker nu er machines zijn die het juiste plastic uit het afval kunnen halen, zelfs beter dan de consument, is nascheiding effectiever. Het scheelt ook het extra rondje voor PMD-inzameling met een vuilniswagen.”

Of je gaat voor bron- of nascheiding is ook een politieke keuze. “Vaak wordt gezegd dat bronscheiding inwoners bewust maakt van hun eigen afval. Voor de VVD is het duidelijk dat bronscheiding voor bepaalde afvalstromen moet blijven bestaan, zoals scheiding van papier, GFT, textiel, glas, chemisch afval etc., maar bij PMD en restafval spelen andere zaken een rol.” De kosten voor de afvalverwerking stijgen maar door. Veel PMD afval moet alsnog worden verbrand. Uiteindelijk is het de burger die hiervoor de prijs betaalt via een steeds hogere afvalstoffenheffing. Dit moet, en kan, echt anders. Nascheiding is de toekomst en die toekomst is al heel nabij!”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden