Veense sportclubs werken aan gezonde sportomgeving


<p>Een gezond aanbod verleidt tot gezonde keuzes in de sportkantine.</p>

Een gezond aanbod verleidt tot gezonde keuzes in de sportkantine.

(Foto: NOC*NSF)

Veense sportclubs werken aan gezonde sportomgeving

Veenendaal - Sportverenigingen die het alcoholgebruik bij hun jeugd willen beperken, hebben de steun van de ouders nodig. Dat bleek tijdens de inspiratiesessie Gezonde Sportomgeving, die door Sportservice Veenendaal en NOS*NSF was georganiseerd.

“Als ouders geen rem zetten op alcoholgebruik bij kinderen onder 18 jaar, dan staan de sportclubs machteloos als zij het alcoholverbod bij de jeugd willen handhaven,” constateerde gespreksleider Joke Davio van NOC*NSF.

Vertegenwoordigers van de Veenendaalse sportverenigingen en Sportservice Veenendaal lieten zich via een webinar inspireren door NOC*NSF over de gezonde sportomgeving. Deze kennisdeling is onderdeel van de afspraken uit het Sportakkoord Veenendaal. Tijdens deze inspiratiesessie wisselden de deelnemers hun ervaringen uit over alcoholgebruik bij sportclubs, over roken bij de vereniging en over gezonde voeding in de kantines.

Alcohol

Het gebruik van alcohol door leden onder de 18 jaar wordt bij de ene vereniging consequenter aangepakt dan bij een andere vereniging, zo bleek. Vooral wanneer jeugdspelers uitkomen in een seniorenteam blijkt de grens lastig te trekken. Ook pleiten de deelnemers voor een vaste barbezetting met gekwalificeerd personeel.

Bij verschillende clubs blijkt dit in de praktijk prima te werken. Wel signaleerden deelnemers een toegenomen gebruik van alcoholvrije biertjes.

“Maar als ouders hun kinderen toestaan om voor hun achttiende jaar alcohol te gebruiken, dan staat de club met de mond vol tanden,” constateerde Davio.

Uit onderzoek blijkt dat ruim 40 procent van de ouders het goed vindt dat hun minderjarig kind al alcoholhoudende drank gebruikt.

Rookvrije ruimte

De rookvrije sportaccommodatie is een ander element bij de gezonde sportomgeving. De binnensportaccommodaties in Veenendaal zijn alle rookvrij, maar in de buitenlucht is dat lastiger, vooral als de sport in de publieke ruimte plaatsvindt, zoals een loopevenement of een triatlon.

Op veel buitensportaccommodaties hangen inmiddels de bordjes met 'rookvrije accommodaties', maar hier is bij een aantal verenigingen zeker nog een slag te maken.

Vanuit NOC*NSF, Sportservice Veenendaal en de verenigingen SKF Korfbal en v.v. VRC werd hiervoor een ondersteuningsaanbod gedaan aan de verenigingen die hiermee aan de slag gaan.

Broodje gezond

Ook het aanbod in de sportkantine is onderdeel van de gezonde sportomgeving. De aanwezige sportverenigingen geven aan dat een gevarieerd kantine-aanbod wordt gewaardeerd. Het 'broodje-gezond' moet prominent worden aangeboden, omdat het 'patatje-met' toch wel wordt gevraagd.

Bij een plaatselijke voetbalvereniging zijn op zaterdagmorgen in alle vroegte al vrijwilligers bezig met het afbakken en beleggen van broodjes.

Nog meer inspiratie

“Het is mooi om tijdens deze inspiratiesessie van elkaar te leren en tips te krijgen,” aldus Ate Brouwer van Sportservice Veenendaal.

Sportverenigingen kunnen in november en december aansluiten bij verschillende webinars. Kijk voor het totale aanbod op:

www.sportserviceveenendaal.nl/webinars

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden