<p>Hans van de Braak, fractievoorzitter van de PvdA in Veenendaal. (foto; Archief)</p>

Hans van de Braak, fractievoorzitter van de PvdA in Veenendaal. (foto; Archief)

(Foto: )

‘PvdA Veenendaal kiest voor mensen!’

Door Hans van de Braak, fractieleider PvdA Veenendaal

‘’Nu eerst de mensen! Een gezond huishoudboekje wordt volgens het college bemoeilijkt door de tekorten op het sociaal domein, de coronacrisis en de bijstandsverlening.

Corona heeft een veel impact op onze gemeenschap. Ook Veenendaal heeft te maken met een ongekende crisis, waarvan de financiële en sociaaleconomische gevolgen moeilijk te voorspellen zijn. Daarom moeten we juist nu stevig investeren in bestaanszekerheid, in eerlijk werk en in wijken met kwetsbare mensen. De PvdA ziet goede voorstellen in de programmabegroting, maar ook waar we moeite mee hebben zoals het pompen van miljoenen in stenen en het uitstellen van onze klimaatdoelstelling: CO2 neutraal naar 2050! Niet doorschuiven maar aanpakken!

Er komen honderden mensen extra in de bijstand, zo is de verwachting van de PvdA. Talloze ondernemers vrezen faillissement. De verschillen tussen groepen mensen en wijken nemen toe en de kansengelijkheid staat onder druk.
Hoe zorgen we ervoor dat onze gemeenschap op een fatsoenlijke manier door de crisis komen? Het vraagt in elk geval om een sterke gemeentelijke overheid, die regie neemt en omkijkt naar de meest kwetsbare ondernemers en inwoners van Veenendaal. Een gemeente die ervoor zorgt dat niemand door het ijs zakt.  

Genoeg?

In de programmabegroting zien we goede voorstellen voor het investeren in bestaanszekerheid. De vraag is of dit genoeg is. Voor de PvdA heeft investeren in de gemeenschap absolute prioriteit. Solidariteit boven het maar je blijven beroepen op zelfredzaamheid.

Minima mogen niet onder het bestaansminimum zakken, mensen moeten worden begeleid naar werk en we moeten de toename aan schulden bij mensen met een kleine beurs verhelpen. Naast werk zijn ook zorg en onderwijs prioriteit en wat ons betreft vooral in het openbaar onderwijs. Juist nu lopen de achterstanden in het onderwijs op en zijn investeringen hard nodig.

Onderwijs

Vrijheid van meningsuiting in het onderwijs, denk aan de koelbloedige moord op de Franse leraar. Ook zorg op maat is, juist in deze financiële- en gezondheidscrisis, van het grootste belang. Het is mijn grote wens als Veense PvdA-er bestaanszekerheid te creëren voor alle inwoners en in de vorm van een basisinkomen vanaf 18 jaar.
Extra aandacht voor alle mensen tot een modaal inkomen. En hier lokaal invulling aan kunnen geven. Weg van de betutteling, een gezondere en schonere stad, met een ECHTE participatie van inwoners die zelf de gemeentebegroting opstellen!

Helaas kiest het college ervoor om miljoenen te pompen in stenen. Investeer in onze inwoners en zorg dat het Franse Gat tijdens de transitie niet nog meer inwoners/km2 krijgt ten koste van de leefbaarheid en het groen.

Steun de cultuursector, de sport en zorg voor een gezonde en betaalbare klimaattransitie. 

Bieden van perspectief aan onze gemeenschap!’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden