<p>De vrienden Dirk (links) en Ed met voor zich het bouwplan aan het Pampagras. (Foto: Hetty Methorst)</p>

De vrienden Dirk (links) en Ed met voor zich het bouwplan aan het Pampagras. (Foto: Hetty Methorst)

(Foto: )

Vriendengroep bouwt aan Pampagras

Veenendaal - Ze zijn reeds 35 jaar bevriend en is er de laatste vijf jaar het verlangen gegroeid om samen in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een woonvorm te realiseren die past bij een nieuwe levensfase.

Door Gertjan van Capellen

De belangstelling voor CPO bouwen is de laatste tijd sterk gegroeid; steeds meer gemeenten verkopen CPO-kavels aan particuliere bouwgroepen zoals aan onderstaande vriendengroep. In december gaat de eerste spade aan het Pampagras de grond in wat in mei 2021 zijn beslag hoopt te gaan krijgen. Negen echtparen, verdeeld over drie blokken van drie woningen, gaan hier hun woning betrekken in wat waarschijnlijk het Prinses Christina Plantsoen zal gaan heten.

Ouderwetse burenzorg

Wij, van deze krant, zochten twee van de tien initiatiefnemers op te weten Eddie Onderstal en Dirk Methorst. De intentie van de twee; ouderwetse burenzorg in een nieuw jasje lekker dichtbij het centrum!
Wanneer is dit idee bij jullie gaan leven? Dirk: “We praten er al zo’n twintig jaar gekscherend over maar de laatste vijf jaar werden de contouren zichtbaar, nam het serieuze vormen aan. Ik breng dat in relatie met het vooruitzien van het ouder worden maar ook met alle veranderingen die in de zorg tot nu toe plaats vonden.
Al die ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat ons plan door de jaren heen steeds meer vorm heeft gekregen. Het mooie is dat we het project als vriendengroep in CPO hebben kunnen realiseren. We hebben de afgelopen jaren heel wat puzzels en parels voorbij zien komen. Het was zelfs zo dat anderen met een profetische blik zeiden, er zal nog heel wat water door de Rijn stromen voordat jullie je project gerealiseerd gaan zien.
Je moet het zo zien: In CPO bouwen ben je als burger je eigen projectontwikkelaar die in een samenwerkingsverband als wij woningen of zelfs een hele woonwijk ontwikkelen. Soms was het vermoeiend maar tegelijkertijd ook een boeiend proces waar we uiteindelijk supertrots op zijn! De leeftijd om in aanmerking te komen is vanaf 55 tot 65 jaar. Van de vriendengroep heeft ieder zo zijn eigen expertise waarop binnen de groep een beroep kan worden gedaan mocht de nood aan de man zijn”. Eddie vult aan: “Waarom deze opzet? Dat heeft ongetwijfeld te maken met het ouder worden. Dan is het fijn als er oog voor elkaar is. Primair is dat je allemaal je eigen gang gaat, staat privacy voorop. Aan de andere kant is het maar wat makkelijk als je een beroep op elkaar kan doen. Natuurlijk zul je ook water bij de wijn moeten doen maar zoals het tot nu toe gegaan is hebben mijn vrouw en ik er alle vertrouwen in dat dat goed komt”, aldus Eddie.

In opkomst

Kleinschalig wonen is in opkomst ook in Veenendaal. Dirk kan dat bevestigen: “We hebben ontdekt dat er binnen Veenendaal veel belangstelling voor is. Als het te grootschalig wordt verlies je contact met je medebewoners. Dat willen wij juist niet”. Eddie dan: “Doordat we er serieus naar hebben gekeken is dit wat we echt willen, kleinschalig. De woongroep bestaat uit drie blokken waarvan elk blok uit drie woningen bestaat waar maximaal achttien bewoners kunnen worden gehuisvest.
De woningen zijn gesitueerd aan het Pampagras achter het Boveneind aan de Prins Bernhardlaan en worden casco opgeleverd. Iedere woning zal zo zijn eigen indeling gaan krijgen”.
Dirk: ”We zijn uitgegaan van drie verschillende maatvoeringen die elk en eigen gezicht geven aan het plan. Het plan kent een gemeenschappelijke ruimte waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden, is er een binnentuin en heeft elke woning zijn eigen tuintje, noem het een soort hofjesidee maar dan met levensloopbestendige woningen die geschikt zijn voor bewoning tot op hogere leeftijd. Ook wanneer er sprake is van lichamelijke handicaps of chronische ziekten zijn er voorzieningen die het mogelijk maken om er zelfstandig te blijven wonen”.

Voordelen

“Andere voordelen van kleinschalig wonen”, vervolgt Eddie, “Is het tegengaan van vereenzaming, is er sociale betrokkenheid, is het mogelijk gezamenlijke energie en zorg in te kopen, is er zorg voor elkaar wat we wel ouderwetse burenhulp noemen, is er onderlinge verbondenheid, is het bewezen dat mensen zich geestelijk beter voelen in een vertrouwde omgeving en niet onbelangrijk de afstand naar het centrum is goed te belopen”.
Jullie hebben je licht elders opgestoken? Dirk: “We zijn in verschillende plaatsen wezen kijken zoals in Baarn en Bunnik die op soortgelijke wijze zijn opgezet. De mensen die wij daar hebben gesproken vonden het een geweldig om op deze manier ouder te worden”.
Eddie: “Zo was er een vrouw van ruim in de tachtig die haar man vijf jaar geleden had verloren. Zij moest er niet aandenken om die jaren die haar nog restte alleen te zitten. Er bestonden daar zelfs wachtlijsten van mensen die ook graag op deze manier wilde gaan wonen. Naar aanleiding van al deze verhalen gaf dat bij ons de doorslag hier in Veenendaal mee te starten”, aldus Eddie.

Wederzijds respect

Hetty, de vrouw van Dirk, is inmiddels ook aangeschoven: “De vriendengroep staat open voor de andere toekomstige bewoners van het plantsoen. Als wederzijds respect de basis is dan is er veel mogelijk. De andere stellen die ook meegaan in dit plan vinden dit ook een prachtige opzet, ook omdat er bijna geen levensloopbestendige grondgebonden woningen gebouwd worden in Veenendaal. Dus voor de nog twee of drie beschikbare woningen hebben we hier alle vertrouwen in. Om dit project te realiseren hebben jullie ongetwijfeld lessen getrokken. Eddie: “Zeg maar gerust levenslessen, maar uiteindelijk zijn we heel blij met het eindresultaat”.
Hetty: “Het was een hele klus. Je moet dan ook over eindeloos geduld beschikken maar als je vraagt was dat het waard, dan zeg ik volmondig ja”.
Dirk: “Vanaf 2017 bij het inspreken van het plan bij de gemeenteraadcommissie wonen en het zelf onderhandelen met de architect en aannemer in CPO totdat het plan steeds meer vorm begon te krijgen, zijn er tot nu toe heel wat stappen gezet ook in duurzaam opzicht. Samen gaan we voor een groen plantsoen waar de woningen energieneutraal en aardgasvrij worden en met vloerverwarming met warmtepomp worden uitgerust. We hebben ons er collectief in vastgebeten om maar eens een understatement te gebruiken. Natuurlijk waren er knelpunten maar met ons doel voor ogen kon het eigenlijk niet misgaan.
Ook werden de plannen door de gemeente met de buren uitvoerig besproken. Die zagen de grondgebonden huizen van het toekomstige Prinses Christina Plantsoen een goede invulling aan het Pampagras. Bovendien sluit het prima aan bij de plannen van dit gebied. Opening mei 2021!”.

Hulp

Daags na het interview citeren we de wethouder van financiën, bedrijfsvoering en duurzaamheid Marco Verloop in de Gelderlander (13 oktober j. l. red) dat we als gemeente alleen energieneutraal kunnen worden als we daarbij de hulp krijgen van alle Veenendaalse bedrijven en huishoudens. Aan deze CPO groep zal het niet liggen, zijn volgend jaar al helemaal up to date. Geïnteresseerden kunnen voor nog beschikbare woningen reageren: CPO-pampagras@outlook.com.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden