Foto:

Column door Hennie Bos, PvdA Veenendaal: ‘Doet iedereen mee?’

De gemeenteraad stelt in november de begroting voor volgend jaar vast. Het is het gemeentelijk huishoudboekje, waarin de inkomsten en uitgaven bij elkaar worden gebracht. De gemeenten zijn voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten die zij van het Rijk krijgen. Daarnaast heeft de gemeente maar voor een klein percentage (ca. 9 procent van de begroting) de mogelijkheid om zelf aan inkomsten (baten) te komen, onder andere door de OZB. In het raadsprogramma 2018-2022 is de slogan “Iedereen doet mee’ als leidraad gekozen voor het handelen van de gemeente. Het zijn mooie woorden ‘iedereen doet mee’. Ook voor het komende jaar is dat nog steeds de leidraad voor het handelen van de gemeente, lees ik op 8 oktober in de Rijnpost. In de praktijk zie ik daar overigens niet zoveel van. Kijk eens naar de raadsvergaderingen, waar de oppositie niet af nauwelijks meetelt. Het zogeheten duale stelsel, waarbij het de bedoeling is dat ook coalitiepartijen zich kritisch en onafhankelijk opstellen tegenover het college, is niet tot nauwelijks besteed aan de Veense politiek. De inbreng van de oppositie wordt - spijtig om te zeggen - nauwelijks serieus genomen. Bij een paar voorstellen (onder andere over mondkapjes) lukte het wel. Dat zijn dan ook uitzonderingen op de regel.
Als voorbeeld noem ik de vaststelling van het Integraal Huisvestingplan in de raad van 15 oktober. Het is teleurstellend dat geen oplossing wordt gevonden voor Basisschool Balans en Werelkidz in Veenendaal-Oost. Het openbaar onderwijs sneeuwde bijna helemaal onder in de debatten die werden gevoerd. De loftrompet ging uit van de zijde van het bijzonder onderwijs. Dat het openbaar onderwijs in Oost aan zijn eigen succes ten onder dreigt te gaan deerde kennelijk niet. Balans is gevestigd in het Ontmoetingshuis en de school is al jaren te klein. Tegen de verdrukking in groeit het openbaar onderwijs in Veenendaal, tegen de prognoses in. Het onderwijsconcept van de school spreekt ouders aan. Het college heeft besloten dat de groei van Balans nu opgevangen moet worden in ruimten buiten de wijk. Dat is niet goed gevallen bij de schoolleiding én ook niet bij de ouders. De kracht van Balans heeft in de kern te maken met eenheid in onderwijs en visie. Het amendement dat is aangenomen ‘om nog eens met elkaar (college en schoolbestuur) in gesprek te gaan’ is vrijblijvend en levert naar verwachting niets op, behalve een politiek spel. Het voorstel om aan de mensen tot 120 % van het minima-inkomen gratis mondkapjes beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 10,- werd door het college adequaat opgepikt. Het college was al voortvarend te werk gegaan en stelt het bedrag beschikbaar. Mocht u nog denken ‘waar gaat het met die € 10,- voor mondkapjes over’ kan ik u zeggen dat er bij de Voedselbank mensen komen die geen geld hebben voor een mondkapje!
Bij de komende behandeling van de begroting, willen enkele partijen, waaronder de PvdA en SP komen met een voorstel dat gaat over het beschikbaar stellen van een eenmalig bedrag aan minima (en hun kinderen) tot 120 %. Dan gaat het weliswaar om een ander bedrag dan de € 10,- voor de mondkapjes. Dan gaat het er ook om de vraag of én in hoeverre de politiek opkomt voor de mensen die het echt hard nodig hebben. Dan hebben we een (echte) duale insteek nodig in de Veense politiek.


Het Rijk heeft al heel veel geld beschikbaar gesteld om bedrijven en medewerkers tegemoet te komen. Ik hoef geen voorbeelden te noemen van de bedrijven die miljoenen, miljarden hebben gekregen om de bedrijfstak(ken) te redden en het personeel te betalen.
Laat voorop staan dat ik dat van harte toejuich. Laat voorop staan dat we de horeca, die het heel moeilijk heeft, van harte ondersteunen, laten we de afhaalrestaurants aan het werk houden door daar heerlijke maaltijden te bestellen. Laten we ook naast alle regelingen die er zijn, ook iets regelen voor de mensen die het extra moeilijk hebben in deze periode, mensen die rond moeten komen van een schrale € 50,- per week. Als we nu de OZB met 1 procent verhogen voor dit specifieke punt, dan kunnen we er met elkaar ervoor zorgen dat de mensen het een klein stukje beter krijgen…..
Laten we er voor elkaar zijn! Laten we ook de slogan ‘Iedereen doet mee’ echt elan geven. Dat de vraagteken een uitroepteken wordt!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden