<p>Natuurgebied De Hellen langs de Wageningselaan in Veenendaal. (Foto: Provincie Utrecht)</p>

Natuurgebied De Hellen langs de Wageningselaan in Veenendaal. (Foto: Provincie Utrecht)

(Foto: )

Provincie saneert oude stortplaats in de Hellen

Veenendaal - In opdracht van de provincie Utrecht start eind oktober het saneren van een voormalige stortplaats van bedrijfsafval in Natura 2000-gebied de Hellen langs de Wageningselaan.

In de zuidwesthoek van dat gebied is tot begin jaren zestig afval gestort. De verontreiniging vormt geen gevaar voor de volksgezondheid, maar wel voor de kwetsbare natuur in dit gebied. In de Hellen start Staatsbosbeheer volgend jaar met werkzaamheden om de natuur te herstellen en daarom wordt eerst de oude vervuiling gesaneerd.
In de bodem van deze stortlocatie zit onder meer zinkchloride. Deze stof werd lang geleden samen met ander bedrijfsafval in natuurgebied de Hellen gedumpt. De zinkchloride verspreidt zich langzaam door het gebied en dat heeft negatieve effecten op de natuur.

Sanering

Om verdere schade te voorkomen en de natuur te herstellen, heeft de provincie Utrecht opdracht gegeven de vervuilde bodem te saneren. Hierbij wordt het gestorte bedrijfsafval en de meest vervuilde bodem weggegraven. Het uitgegraven terrein wordt langs de randen opgevuld met grond, maar voor een belangrijk deel gaat er open water ontstaan. Dit zal dichtgroeien met trilveen. De voormalige stortplaats wordt daarmee omgevormd tot een bijzonder stuk natuur. Zo’n zes weken rijdt er extra vrachtverkeer over de Wageningselaan en de N233.

Kans op herstel

Omdat er geen woningen in de nabijheid zijn en de temperaturen deze periode laag zijn, is er geen stankoverlast te verwachten. Provincie Utrecht is opdrachtgever van de sanering, maar doet dit in nauw overleg met de gemeente Veenendaal en Staatsbosbeheer. Als de sanering is afgerond, start Staatsbosbeheer met werkzaamheden om onder meer kalkrijk kwelwater in het gebied beter vast te houden. Op die manier krijgt de natuur in het gebied de kans zich goed te herstellen. Dat is belangrijk voor de verbetering van de biodiversiteit. 

Ketelweg

In de Hellen in Veenendaal ligt nog een voormalige stortplaats, gesitueerd aan de Ketelweg. De sanering van deze stortplaats staat voor het najaar van 2021 in de planning.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden