<p>De partners van het Sportakkoord bijeen.</p>

De partners van het Sportakkoord bijeen.

(Foto: Ted Walker Fotografie)

Sportakkoord Veenendaal ondertekend

Veenendaal - Op vrijdag 25 september werd het Sportakkoord Veenendaal ondertekend. Het Sportakkoord Veenendaal is een samenwerking van de Veenendaalse sportwereld, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente met als doel een gezonder Veenendaal door meer sportende en bewegende Veenendalers. Op de foto staan Sportwethouder Martijn Beek, Sportformateur Hans Arends, Directeur Sportservice Veenendaal Frank Hafkamp en alle samenwerkingspartners. 

Een gezonder Veenendaal door meer sportende en bewegende Veenendalers. Dat is het doel van het nieuwe Sportakkoord Veenendaal. Dit akkoord is vrijdag 25 september ondertekend door de samenwerkingspartners. Het Sportakkoord Veenendaal is een samenwerking van de Veenendaalse sportwereld en maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente.    

Wethouder Sport Martijn Beek: “Met dit Sportakkoord Veenendaal gaan we aan de slag om nog meer inwoners van Veenendaal in beweging te krijgen en te houden. We willen sport en bewegen benutten om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren.”

Verdieping

Het Sportakkoord Veenendaal is een verdieping op bestaand sportbeleid. Het akkoord is een ambitie om de sportieve beweging van Veenendalers te vergroten. Dit jaar is 78% van de Veenendaalse bevolking sportief actief. Onze ambitie is dat dit in 2023 80% is. “Dit betekent dat er per jaar 500 inwoners extra gaan sporten of sportief bewegen” vertelt Rob van Manen van Sportservice Veenendaal. “Om dat te bereiken zijn in het Sportakkoord vier thema’s uitgewerkt.” Deze thema’s zijn: inclusief sporten en bewegen, een leven lang vaardig bewegen, vitale sport- en beweegaanbieders, en het vierde en laatste thema is een duurzame sportinfrastructuur.

Plezierig sporten

Wethouder Beek: “Onze ambitie is dat alle inwoners van Veenendaal met plezier gaan en blijven sporten en bewegen, dat er een veilig en duurzaam sport- en beweegaanbod is dat aansluit op de wensen en mogelijkheden van de inwoners van Veenendaal.”

Een concrete invulling van het thema inclusief sporten en bewegen is een multisportprogramma voor volwassenen, waar inwoners kunnen kiezen uit een sportkeuze-menulijst met verschillende sportactiviteiten.

Meer beweging voor kinderen staat centraal in het tweede thema, waarbij enerzijds wordt gedacht aan het openstellen van schoolpleinen en sportaccommodaties op incourante tijden, en anderzijds aan het stimuleren van gezonde voeding.

Netwerken in de sport

Veenendaal telt bijna zeventig sportverenigingen die vijftig verschillende sporten aanbieden en waar zo’n tienduizend vrijwilligers actief zijn. In die sector zit veel kennis die kan worden gedeeld en bestaat behoefte aan ondersteuning, waarover kan worden nagedacht. Netwerken in de sport kan dan veel winst opleveren.

Om in de toekomst ook te kunnen blijven sporten is het vierde thema, duurzaamheid, van belang. De accommodaties moeten met energiezuinige installaties worden uitgerust, zoals warmtepompen en zonnepanelen. Een andere ambitie is dat minimaal vier buitensportaccommodaties een bezettingsgraad van 75% hebben, gemeten over de periode maandag tot en met zaterdag.

Ook meedoen aan Sportakkoord

Een kernteam is aangesteld om sturing te geven. “Sportservice Veenendaal en gemeente Veenendaal zitten met een aantal partijen in het kernteam. Samen gaan we aan de slag om Veenendaler nog vitaler te maken. Bovendien nodig ik alle verenigingen en organisaties die dit Sportakkoord Veenendaal en deze ambitie onderschrijven om dit Sportakkoord ook te ondertekenen en te participeren.” besluit Rob van Manen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden