<p>School Balans zit nu nog in het Ontmoetingshuis aan de Spiesheem maar groeit er uit haar jasje. (Foto: PR)</p>

School Balans zit nu nog in het Ontmoetingshuis aan de Spiesheem maar groeit er uit haar jasje. (Foto: PR)

(Foto: )

Basisschool Balans in Veenendaal pleit voor betere huisvesting

Veenendaal - Het bestuur van de openbare basisschool WereldKidz Balans in Veenendaal-oost gaat niet akkoord met het door de gemeente voorgestelde integraal huisvestingsplan. Volgens een woordvoerder van de school ‘’wordt daarmee geen recht gedaan aan de ontwikkeling van en de keuzevrijheid voor openbaar onderwijs.’’

Men stelt de gemeente drie opties voor: nieuwbouw in het nog te realiseren wijkdeel Groenpoort in oost, blijven in het Ontmoetingshuis aan het Spiesheem waar men nu is gehuisvest of een bestaand schoolgebouw in de buurt van Balans. Inmiddels is de gemeente hiervan op de hoogte gesteld en is er een advocaat in de arm genomen.

Geschrapt

Basisschool Balans in Veenendaal Oost barst uit z’n voegen. Een oplossing waar jarenlang met de gemeente over gesproken is, zou een nieuwe school zijn in de nieuwbouwwijk Groenpoort. ‘’Deze oplossing heeft de gemeente geschrapt en niet in haar huisvestingsplan meegenomen. De gemeente dringt aan op een verdeling van de leerlingen over twee – en gezien de groei van de school in de toekomst wellicht meer – locaties. De gemeente vraagt zelfs de school op termijn een leerlingenstop in te zetten, ten gunste van de scholen die in – vaak oudere gebouwen – nog wel ruimte hebben. Dit zet de ontwikkeling van openbaar onderwijs in Veenendaal én de keuzevrijheid van ouders onder druk,’’ meent Grada Huis, woordvoerder van WereldKidz Balans.

Actie

Daarom wordt er in de komende weken actie gevoerd onder het motto ´Geef Balans de ruimte!´Grada Huis: ‘’De gemeente heeft haar plannen opgetekend in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Normaliter wordt een Integraal Huisvestingsplan ondertekend door de schoolbesturen, maar WereldKidz heeft besloten dit niet te doen en roept ook de andere Veenendaalse schoolbesturen om afstand te nemen van het IHP.’’
De huidige locatie van basisschool Balans in het Veenendaalse Ontmoetingshuis is al jaren te klein, terwijl de school ook de komende jaren blijft groeien. Nu al geeft Balans onderwijs in ruimtes met een ander doel, zoals het leerplein.
Woordvoerder Huis: ‘’Deze ongewenste situatie is bekend bij de gemeente, die verantwoordelijk is voor deugdelijke en passende huisvesting van de leerlingen. Basisschool Balans heeft een eigen onderwijsconcept dat ouders aanspreekt. Openbaar onderwijs groeit in de gemeente, die daar in de prognoses niet in heeft voorzien. Scholen van bijzonder onderwijs buiten de groeiwijk Veenendaal Oost, hebben ruimte over. In deze ruimten mag basisschool Balans onderwijs gaan geven.

Onacceptabel

Basisschool Balans geeft aan 300 leerlingen onderwijs met een eigen onderwijsconcept en verwacht binnen enkele jaren te groeien naar 350 leerlingen. Het onderwijsconcept spreekt veel ouders aan in Veenendaal – ouders in de eigen wijk Veenendaal Oost en ouders buiten de wijk. De oplossingen die de gemeente biedt, vindt Balans onacceptabel. WereldKidz, het schoolbestuur waar Balans onder valt, gaat hier niet mee akkoord. Onderwijs is meer dan het maken van een rekensom en het verdelen van vierkante meters over gebouwen. Er wordt voorbijgegaan aan de eenheid die Balans als school vormt in onderwijs en visie. Ouders die voor Balans kiezen, moeten dat vrij kunnen doen.’’ 

Oplossingen

WereldKidz vraagt de gemeente een oplossing die recht doet goed onderwijs aan leerlingen en leraren en aan de keuzevrijheid van ouders, namelijk: nieuwbouw in Groenpoort of in het Ontmoetingshuis blijven maar meer ruimte of een bestaand schoolgebouw betrekken in de buurt van BalansHuis: ‘’Balans hoopt dat de gemeente erkent dat onderwijs niet simpelweg af te meten is aan het aantal vierkante meters schoolgebouw dat over is, maar dat de gemeente recht doet aan het onderwijs en met één van bovenstaande oplossingen komt.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden