<p>Bewoners van zuid lieten zich tijdens de inloopbijeenkomst van zaterdag 20 september uitgebreid informeren. (Foto&#39;s: Rianne van den Heuvel/Fotostudio 7)</p>

Bewoners van zuid lieten zich tijdens de inloopbijeenkomst van zaterdag 20 september uitgebreid informeren. (Foto's: Rianne van den Heuvel/Fotostudio 7)

(Foto: )

Patrimonium en de gemeente Veenendaal aan de slag in het Franse Gat

Veenendaal - Afgelopen week vond er een inloopbijeenkomst plaats in het Rembrandt College georganiseerd door de gemeente Veenendaal en Patrimonium woonservice. Aanleiding was de gebiedsvisie van het Franse Gat die nu klaar en vastgesteld is.

Door Gertjan van Capellen.

In totaal hadden zo’n 80 (!) Zuidbewoners, zowel huur als koop, zich gemeld voor de inloopbijeenkomst, genoeg voor twee tijdslots. Van alle wijken in Veenendaal heeft het Franse Gat de meeste inwoners: bijna 6700 per km2, 10 % van de Veenendaalse bevolking, met andere woorden de mensen wonen hier relatief dicht op elkaar in vergelijking met de rest in Veenendaal: 3300 km2. De gebiedsvisie, die in de afgelopen twee jaar gestalte kreeg en laat zien hoe het Franse Gat er over 20 jaar uit moet zien, kreeg op 17 september de goedkeuring van de gemeenteraad. Nu kunnen de planvorming en de werkzaamheden beginnen. Het Franse Gat staat voor een ingrijpende transitie. Echter zonder participatie van de bewoners van het Franse Gat was dit besluit niet tot stand gekomen!

Toekomst

Na de opening in de centrale hal door de programmamanagers van Patrimonium Arthur van Iterson en Astrid Swart van de gemeente Veenendaal, was er alle gelegenheid in verschillende lokalen voor het stellen van vragen over Veilig, gezond en groen in de wijk, over de huurwoningen van Patrimonium, over de bodem in Zuid, over energie warmte en klimaat. Voor de kinderen waren er buiten activiteiten.
Binnen hoorden we de toekomstplannen aan: over een veilige, gezonde en groene wijk, over een energiezuinige wijk, de voorbereiding op klimaatverandering en de vernieuwing van de huurwoningen van Patrimonium woonservice.
De komende jaren wordt er aan de wijk gewerkt die klaar is voor de toekomst: een wijk waar het prettig wonen, werken en samen leeft, een wijk van en voor bewoners, met behoud van identiteit, met veel voorzieningen, die goed bereikbaar is, afgewisseld met laag- en hoogbouw, met een sterke sociale opbouw waar bewoners naar elkaar omkijken en activiteiten met elkaar organiseren en een actief buurtnetwerk kent. Natuurlijk zijn er ook wensen zoals een krachtige samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet en een wijk met verschillende type huur- en koopwoningen voor starters, alleenstaanden, gezinnen, senioren in verschillende prijsklassen en in comfortabele woningen waarin je, ook als je ouder wordt, kan blijven wonen. Dat wordt bereikt door nieuw te bouwen woningen, de leefomgeving te verbeteren, het karakter te behouden, gezond en duurzaam wonen, werken en leven te stimuleren en samen te zorgen voor een veilige, sociale en leefbare wijk.

Deelplannen

Voor de vernieuwing van de 1100 huurwoningen heeft Patrimonium de wijk in drie deelplannen verdeeld:
Rand: (Thorbeckesingel, Westersingel, Rembrandtpark ) volgen er renovaties aan flats en eengezinswoningen,
Noord: (Kunstschildersbuurt) wordt er gestart met herstel en onderhoud en
Zuid: (Klaas Katerstraat en Colijnstraat en omstreken) volgt er renovatie, sloop en nieuwbouw.
Aan het eind van het jaar hoopt men duidelijkheid te hebben over het plan van de gemeente en een projectontwikkelaar om op een klein deel van de voormalige stortplaats tussen de Frans Halslaan en de Jan Vermeerstraat appartementen te gaan realiseren waarover men al in gesprek is geweest met de bewoners. Op de plaats van het voormalige IVN- en Groei en Bloei-gebouw aan de Karel Fabritiusstraat komt een Integraal Kind Centrum (IKC) waarin School Juul, de Patrimoniumschool groep 1 t/m 8 en kinderopvang Luna gaan participeren.

Sloop Patrimoniumschool

Ook hiervoor is een klankbordgroep voor in het leven geroepen. Op de plaats van de Patrimoniumschool aan de Patrimoniumlaan komt hierdoor ruimte vrij voor nieuwbouw. De Veense politiek zal de komende tijd met belangstelling de vernieuwing van het Franse Gat nauwlettend volgen lieten ze eerder al weten in deze krant. De bewoners weten in ieder geval waar ze aan toe zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden